Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
grundvand_skovrejsning

Regnvandsbassiner

Efterhånden som bebyggelse og infrastruktur inddrager større områder og i takt med de kraftigere regnskyl, vi oplever, øges behovet for hensigtsmæssig afvanding og dermed anlæggelse af regnvandsbassiner.

 

Regnvandsbassinerne skal løbende tømmes, oprenses og vedligeholdes for at bevare deres funktion, hvilket er noget, som bør prioriteres højt nu og i fremtiden. De fleste regnvandsbassiner er ved at være fyldte, og man har brug for større kapacitet i bassinerne pga. de større regnskyl og deraf følgende risiko for overløb fra spildevand m.m.
 

Et regnvandsbassin kan udformes og anvendes til mange forskellige formål ud over det primære med forsinkelse af regnvand og aflastning af kloakker.
 

Af andre formål er de typiske:

  • Natur for diverse dyr og planter
  • Rekreation som landskabeligt element, men et tørbassin kan også anvendes til boldspil mv.

Mange forsyninger arbejder tæt sammen med kommunens Natur- og Miljøafdeling, og sammen udarbejdes en plan for oprensning af regnvandsbassinerne og en plan for området omkring bassinerne som en del af naturen og et rekreativt område. Herved sikres det, at forholdene for publikum, dyrelivet og de større vandmængder hænger sammen med et funktionelt regnvandsbassin. 

Se et eksempel på oprensning af et stort regnvandsbassin i Valbyparken
 


 

 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


regnvandsbassiner-maskine-x800
Truxor amfibiebåd.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker