Flisaske

Hos HedeDanmark kan skovejeren få næringsstoffer fra flisaske ført tilbage til skoven. Asken stammer fra flishuggede træer, som varmeværkerne har udnyttet som biobrændsel. På den måde kan du som skovejer være med til at slutte en cirkel.

Produktionen af flis er et vigtigt aktiv for mange skovejere. Det er en indtægtskilde, der kan finansiere pleje af bevoksningerne, så de i fremtiden kan levere de bedste træprodukter til byggeri og møbler. Varmeværkerne udnytter træflisen som biomasse, der spiller en vigtig rolle i den danske varmeforsyning.

Flisasken er et restprodukt fra varmeværkerne, som tidligere blot blev betragtet som et affaldsprodukt, der blev kørt til deponi. Flisasken indeholder 70-90 % af de næringsstoffer, som oprindeligt blev fjernet ved fældning og bortkørsel af træet. På arealer, hvor træerne anvendes til flis, fjernes en større mængde næringsstoffer. Det skyldes, at næringsstofferne særligt er bundet i bark og nåle/blade, som typisk udgør en stor del af flistræet – samt at man samlet set fjerner mere biomasse fra skoven, når man også udnytter flistræet. Derfor vil der med den hidtidige praksis ske en gradvis udpining af jorden.

Med HedeDanmarks Flisaskekoncept kan skovejeren i stedet fuldende kredsløbet ved at føre flisaskens næringsstoffer tilbage til skoven, så den naturlige næringsstofpulje vedligeholdes. På den måde sluttes cirklen og det langsigtede dyrkningsgrundlag bevares.

flisaske

Når man bringer flisasken tilbage til skoven, fuldendes en cirkel

Mulighed for forbedret tilvækst i hedeplantager

Da flisasken gøder skovbunden, er det nærliggende at tro, at det vil få træerne til at vokse bedre. I samarbejde med Københavns Universitet gik vi derfor i gang med at undersøge askens kortsigtede effekt på træernes tilvækst i næringsfattige hedeplantager. Resultaterne fra 2019 tyder på, at træerne responderer positivt med en øget vitalitet og en øget tilvækst. Et bachelorprojekt fra Københavns Universitet (Skovskolen) har siden undersøgt flisaskens mulige effekt på træernes tilvækst og fundet den samme tendens. '

Det er to spændende og opsigtsvækkende eksempler på, at flisaske ser ud til forbedre træernes tilvækst i næringsfattige plantager. Forskerne understreger dog, at der endnu ikke er tale om fuldt ud dokumenterede effekter - det ville kræve flere systematiske gentagelser af forsøget.

Sådan fungerer HedeDanmarks Flisaskekoncept

Med HedeDanmarks Flisaskekoncept får du som skovejer en løsning, hvor vi håndterer alle processerne, gemmer nødvendig dokumentation på Skovportalen og garanterer, at al lovgivning er opfyldt. Vi:

  • Analyserer asken i samarbejde med varmeværker
  • Transporterer asken ud til din skov
  • Udbringninger asken i skoven med en specialmaskine
  • Afrapporterer og orienterer kommunen om udbringningen
  • Beregner præcist, hvor mange næringsstoffer din skov har modtaget
  • Uploader analyseskema, indberetning og kortmateriale til Skovportalen

HedeDanmarks flisaskekoncept tilbydes eksklusivt til de skovejere, som med en fast aftale er dækket af HedeDanmarks SkovejerFordelsProgram. Via vores faste samarbejde kan vi optimere logistik og udbringning, så den samlede effektivitet i skovdyrkningen fastholdes, og omkostningerne holdes nede – til glæde for den enkelte skovejer.

En naturlig del af skovdyrkningen

I HedeDanmark betragter vi Flisaskekonceptet som en del af et samlet skovdyrkningssystem, hvor asken indgår som en naturlig del af skovdyrkningen. På den måde kan vi lave en langsigtet plan, der sikrer en god recirkulering af træflisens næringsstoffer.

Kontakt din lokale skovfoged

Hvis du ønsker at blive en del af HedeDanmarks Flisaskekoncept, skal du blot tage kontakt til din lokale skovfoged fra HedeDanmark, der vil hjælpe dig videre, så flisasken også kan blive en integreret del af skovdriften hos dig.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov. Ved adresse og postnummer bedes du angive oplysninger på det område, hvor opgaven/projektet ønskes udført.