Hækklipning

Den flotte hæk danner rammen om jeres areal og have og kan skabe spændende rum og orden på jeres arealer. For at bibeholde det flotte og funktionelle udtryk kræver hækken dog jævnlig beskæring. 

En hæk er en særlig type af levende hegn, der typisk anvendes som et element i haver, parker, gårde og andre grønne arealer eller som en barriere, der afgrænser eller skjuler et areal eller en ejendom. I kontrast til det levende hegn i det åbne land står hækkens planter meget tæt og beskæres/klippes i de fleste tilfælde ofte for at bibeholde et veltrimmet udtryk og en tæt vækst.

Vores kunder er bl.a. kommuner, boligselskaber og -foreninger, forsyningsvirksomheder og små og store virksomheder i hele Danmark. Vi tilbyder dog ikke hækklipning og andet grøn pleje til private boligejere.

Landsdækkende og lokal hækklipning

Hurtige løsninger og lokal viden er vigtigt for mange af vores kunder. Derfor har vi etableret et landsdækkende netværk af lokale driftscentre og leverandører, så vi kan sikre hurtige løsninger i alle brofaste hjørner af Danmark.  

Hækplanter

Som med andre typer af vedplanter (træproducerende planter) inddeles hækplanter i stedsegrønne og løvfældende arter. De mest almindelige hækplanter anvendt i Danmark er løvfældende arter, der har en særlig god vækstevne og hurtigt heler de sår, der opstår ved klipningen. 

Løvfældende arter (eksempelvis) Stedsegrønne arter (eksempelvis)
Bøg Laurbærkirsebær
Tjørn Taks
Naur Liguster
Fjeldribs Cypres
Spiræa Thuja

Der findes 20-30 forskellige, almindelige planter anvendt til hækplanter. Nogle arter anvendes både som fritstående træer og som hæk.

Sådan identificerer vi hækplanten

For at kunne klippe og pleje hækken korrekt er det vigtigt at vide, hvilken art der er tale om. Vi identificerer hækplanten ved at kigge på bladene, formen, størrelsen, barkens struktur og andre egenskaber ved planten. Samtidigt tjekker vi hækkens tilstand – dvs. er der huller i hækken, døde planter, gnav på bladene, tegn på sygdomme mv. for at tilrettelægge den rigtige hækklipning og pleje. 

Hækklipning

Planlægning af hækklipning

Planlægningen af hækklipningen afhænger af hækplanten og af jeres økonomi. Generelt opnås det flotteste resultat året rundt på de fleste hæktyper, hvis hækken klippes 2 gange årligt. Med viden om planten og korrekt planlægning er det dog som regel muligt at få et flot resultat med kun 1 årlig klipning, hvilket reducerer jeres årlige udgifter.

Dyrevenlig hækklipning

I den daglige drift tager vi altid hensyn til fugle- og dyrelivet på jeres grønne arealer. Hvis der er aftalt 1 årlig klipning, er det f.eks. muligt at tage særlige hensyn til fuglelivet i hækken ved at vente med at klippe hækken til juli eller august måned.

fuglerede

Maskiner til hækklipning

Vi har alle typer af udstyr og maskiner til klipning af beplantning. Til mindre hække anvendes typisk motoriseret hækklipper på benzin eller el, stangklipper og løvsuger eller løvblæser. Til større hække anvender vi en hækklipper monteret på en minitraktor, hvilket sikrer meget hurtig og effektiv hækklipning på store arealer. Vi udvælger altid de maskiner til opgaven, der passer til arealets størrelse og beskaffenhed samt sikrer jer den billigste hækklipning af høj kvalitet. 

Støjreduceret hækklipning

En benzindrevet eller traktormonteret hækklipper er hurtig og effektiv, men støj kan ikke undgås. Til særligt støjfølsomme områder (f.eks. boligområder) kan vi derfor tilbyde hækklipning med eldrevne maskiner, der er langt mere støjsvage. I mange tilfælde kan vi også tilgodese både økonomi og reducere støjgenen i området gennem planlægning. Kontakt os for at få et tilbud på støjreduceret hækklipning.

Grøn pleje i stordrift

Tusindvis af virksomheder og kommuner er en del af vores nøje planlagte rutenet og har nytte af vores komplette og omfattende maskinpark til både store og små opgaver. Da vi kan udnytte vores materiel og mandskab effektivt i stordrift, kan vi i mange tilfælde tilbyde grøn pleje af høj kvalitet til lave priser. Læs om vores Grøn Service her.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).