Din lokale Grøn Service-partner

Bliv en del af vores rutenet og spar penge med grøn service på jeres arealer. Vi tager hånd om jeres opgaver med proaktivitet, fleksibilitet og fuld udnyttelse af vores netværk, maskiner, faglighed samt erfaring.

Grøn service eller ”grøn pleje” betegner en række ydelser og aktiviteter, der opretholder eller forbedrer grønne udearealer ved at klippe, beskære, ukrudtsbekæmpe eller på anden vis forme eller udvikle det grønne areal. Grøn service er primært en fællesbetegnelse, der anvendes om pleje af udearealer for private virksomheder, foreninger og kommuner mv.

Grøn service-ydelser

​Grøn service kan skræddersys præcist til jeres arealer ud fra de ønsker og behov, I har. En typisk aftale kan f.eks. indeholde et udvalg af disse aktiviteter:

Landsdækkende og lokal Grøn Service-partner

HedeDanmark er en landsdækkende virksomhed, men vi arbejder lokalt. Det betyder, at vi kan drage nytte af de ressourcer, vi som en stor virksomhed har, samtidig med at vi er lokalt til stede i hele Danmark med driftscentre og leverandører.

Grøn service til virksomheder og offentlige institutioner

Vores kunder er små og store virksomheder, kommuner og stat, offentlige institutioner, boligselskaber, ejendomsselskaber mv. Vi plejer i øjeblikket grønne områder for omkring 700 virksomheder i Danmark, hvilket uanset størrelse næsten altid kan planlægges ind i vores ruter og dermed opnå de ønskede stordriftsfordele og besparelser. 

Grøn service

Leveringssikkerhed og høj kvalitet

Vi har gennem de seneste 20 år opbygget et tæt og velgennemtænkt rutenet, der er medvirkende til at sikre både leveringssikkerhed og høj kvalitet på vedligehold af grønne områder. Uanset jeres virksomheds størrelse og placering kan vi derfor altid gøre vores stordriftsfordele til jeres besparelse.

Dialog er afgørende

Løbende dialog omkring opgaverne er for os nødvendigt for et godt samarbejde. Hermed kan vi hele tiden tilpasse plejen af de grønne områder efter jeres ønsker. Vi sørger for at kvalitetssikre arbejdet, følge op på opgaverne og melde tilbage til jer. 

Grøn pleje vejservice

Grøn service-aftale

For at etablere et godt og langsigtet samarbejde kigger vi både på jeres elementtyper og arealer samt de behov og ønsker, I har, til udtryk, økonomi og drift for at skræddersy den rigtige løsning. Samtidigt planlægger vi jeres drift i forhold til vores eksisterende aftaler med kunder i jeres område, for at I kan opnå de størst mulige stordriftsfordele.

HedeDanmark som samarbejdspartner

Udover vores stærke dokumentation og landsdækkende rutenet, der gør det muligt for os at udnytte vores ressourcer bedst muligt til jeres fordele, fremhæver vores kunder ofte proaktivitet og fleksibilitet som årsagen til vores høje kundetilfredshed. Som kunde hos os kan I regne med, at opgaverne bliver løst som aftalt og til tiden, mens vi samtidigt er fleksible, hvis der opstår uforudsete udfordringer på jeres arealer.

Vi giver tilbage

Når du vælger HedeDanmark som samarbejdspartner, er du med til at støtte lokale og nationale projekter. Den del af HedeDanmarks løbende overskud, som ikke anvendes til udvikling af forretningen, bliver gennem Hedeselskabet anvendt til investering i innovationsprojekter. Formålet er at fremme samfundets udvikling af gode natur- og miljøløsninger og støtte projekter til gavn og glæde for naturen og samfundet.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov. Ved adresse og postnummer bedes du angive oplysninger på det område, hvor opgaven/projektet ønskes udført.