Grøn service – vi plejer jeres grønne arealer

Bliv en del af vores rutenet og spar penge med grøn service på jeres arealer. Vi tager hånd om jeres opgaver med proaktivitet, fleksibilitet og fuld udnyttelse af vores netværk, maskiner, faglighed samt erfaring fra vores knap 4.000 kunder i hele Danmark. Bestil et uforpligtende tilbud nu.

Grøn service eller ”grøn pleje” betegner en række ydelser og aktiviteter, der opretholder eller forbedrer grønne udearealer ved at klippe, beskære, ukrudtsbekæmpe eller på anden vis forme eller udvikle det grønne areal. Grøn service er primært en fællesbetegnelse, der anvendes om pleje af udearealer for private virksomheder, foreninger og kommuner mv.

Grøn service ydelser

​Grøn service kan skræddersys præcist til jeres arealer ud fra de ønsker og behov, I har. En typisk aftale kan f.eks. indeholde et udvalg af disse aktiviteter:

Græsslåning

Græspleje kræver stor viden og tilrettelæggelse og er en vigtig del af de fleste grøn service-aftaler, vi indgår. Læs mere her.

Ukrudtsbekæmpelse

Vi tilbyder ukrudtsbekæmpelse i beplantninger og belægninger både med og uden kemi. Læs mere her.

Hækklipning og anden beskæring

Hække og træer danner flotte elementer og rammer på jeres arealer, men kræver jævnlig beskæring. Læs mere her.

Belægningspleje

Både faste belægninger som granit og asfalt samt løse belægninger såsom grus skal vedligeholdes. Vedligeholdelsen sikrer, at de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og kan anvendes og fremstår, som det er tiltænkt. Jeres behov for renholdelse og vedligeholdelse af belægninger kan variere efter funktion og placering. 

Metoder til pleje af belægninger: 

Løse belægninger
(grus, sand mv.)
Hårde belægninger
(granit, beton, asfalt)
sprøjtning sprøjtning
gasbrænding gasbrænding
dampning dampning
opretning og tilfyldning opfyldning af fuger
stikning af kanter stikning af græskanter
hedtvand/heatweed rensning af fliser
  opretning af belægning 
  hedtvand/heatweed

Pleje af buske, blomster, træer mv.

Beplantninger som buske, blomster, træer, hegn og hække kan være vigtige elementer på jeres arealer og have en særlig funktion. Ved pleje tager vi derfor altid udgangspunkt i beplantningens funktion og lægger vægt på frodighed, form, vækst og sundhed, samtidigt med at vi tager hensyn til placering, art og vokseplads.
 
Vores ydelser inden for pleje af beplantninger kan bestå af: 
 
 • beskæring af træer og buske
 • fritrumsbeskæring ved veje og stier
 • forårsklargøring
 • efterplantning
 • ukrudtsbekæmpelse
 • udarbejdelse af gødningsplan
 • gødskning
 • vanding
 • efterplantning/omplantning
 • bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
 • vinterdækning af blomster og bede
Vores medarbejdere kan naturligvis også hjælpe, hvis I har et ønske om at udvikle området med nye beplantninger, bede, træer mv. Til større plantningsopgaver eller grå og grønne anlægsopgaver har vi vores egen anlægsgartner- og plantningsafdeling.  
Affaldsindsamling og fejning

Affaldsindsamling og fejning

De fleste sætter pris på et velplejet udeareal, som fremstår rent og ordentligt. For mange virksomheder, institutioner og kommuner kan det at få sat renholdelsen i system gøre en stor forskel. Med en aftale hos os sættes affaldsindsamling og andet renhold af jeres udearealer i system, så I har sikkerhed for, at arealet altid er rent og ryddet. 
 
Renholdelse af belægning og grønne arealer indebærer f.eks.:
 
 • opsamling af affald
 • fejning med fejemaskine
 • manuel fejning
Hvor ofte et areal skal renholdes, afhænger af funktion og beliggenhed.

Vejservice

Vejservice er en komplet pakke af ydelser inden for grøn service og vintertjeneste og indeholder typisk al den drift og pleje, I skal gennemføre på og ved vejnettet over et helt år. En aftale om vejservice kan dog sammensættes på mange forskellige måder med: 
 
 • Vejtilsyn
 • Græsklipning
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Beplantningspleje
 • Affaldsindsamling
 • Afvanding af rabatter
 • Vedligehold af rastepladser
 • Renholdelse af toiletter
 • Opsætning af kantpæle og skilte langs veje
 • Snerydning og saltning
 • Renoveringsopgaver langs vejene
Vælger I at samle alle jeres vejservice-opgaver hos HedeDanmark, kan vi typisk udføre mange af dem på de samme ruter og dermed sikre jer den optimale udnyttelse af vores stordriftsfordele. 

Kirkegårdsdrift

Pleje og drift af kirkegårde er en særlig form for grøn service, der stiller krav til en god omgangsform, fleksibilitet og ikke mindst høj faglighed, når der skal udvælges de rigtige løsningsmetoder til udførelse med respekt for kirkegårdens daglige virke og økonomi.

Vi tilbyder blandt andet:

 • totalentreprise på kirkegårdsdrift på landsby- såvel som by-kirkegårde
 • kirkegårdsdrift, som kirkegårdens ledelse ønsker udført af underentreprenør
 • særlige ydelser, såsom grandækning, klargøring til begravelser/urnenedsættelser, træbeskæring/fældning
 • udførelse af anlægsopgaver, såsom opsætning af stendiger, belægninger, nyanlæg etc.
 • høj faglighed for standard og effektivitet i udførelsen

Hvorfor er grøn service vigtigt?

Udearealerne er den grønne ramme omkring enhver virksomhed eller ejendom og typisk det første, man ser som besøgende, kunde eller medarbejder ved ejendommen. Effektiv, flot og regelmæssig pleje af jeres arealer kan også medvirke til at forebygge hærværk og henkastning af skrald fra forbipasserende.

Hvad koster grøn service?

Hvad koster grøn service?

Grøn service udføres typisk i en fastprisaftale, der beregnes på baggrund af jeres arealstørrelser, antal elementer og elementtyper, krav til plejen mv. Dermed er jeres pris tilpasset præcist til jeres behov, og samtidigt undgår I ubehagelige overraskelser i jeres budgetter. Bestil et uforpligtende tilbud eller kontakt os for at få en pris på grøn service.

Kan vi få grøn service i hele landet?

HedeDanmark er en landsdækkende virksomhed, men vi arbejder lokalt. Det betyder, at vi kan drage nytte af de ressourcer, vi som en stor virksomhed har, samtidig med at vi er lokalt til stede i hele Danmark med driftscentre og leverandører. Herunder kan du se en liste over vores driftscentre og et lille udvalg af vores leverandører.

Hvem udfører I grøn service for?

Vores kunder er små og store virksomheder, kommuner og stat, offentlige institutioner, boligselskaber, ejendomsselskaber mv. Vi plejer i øjeblikket grønne områder for omkring 700 virksomheder i Danmark, hvilket uanset størrelse næsten altid kan planlægges ind i vores ruter og dermed opnå de ønskede stordriftsfordele og besparelser. 

Sådan sikrer vi leveringssikkerhed og høj kvalitet

Sådan sikrer vi leveringssikkerhed og høj kvalitet

Vi har gennem de seneste 20 år opbygget et tæt og velgennemtænkt rutenet, der er medvirkende til at sikre både leveringssikkerhed og høj kvalitet på vedligehold af grønne områder. Uanset jeres virksomheds størrelse og placering kan vi derfor altid gøre vores stordriftsfordele til jeres besparelse.

Dialog er afgørende

Løbende dialog omkring opgaverne er for os nødvendigt for et godt samarbejde. Hermed kan vi hele tiden tilpasse plejen af de grønne områder efter jeres ønsker. Vi sørger for at kvalitetssikre arbejdet, følge op på opgaverne og melde tilbage til jer. 

Hvordan etableres en grøn service-aftale?

For at etablere et godt og langsigtet samarbejde kigger vi både på jeres elementtyper og arealer samt de behov og ønsker, I har til udtryk, økonomi og drift for at skræddersy den rigtige løsning. Samtidigt planlægger vi jeres drift i forhold til vores eksisterende aftaler med kunder i jeres område, for at I kan opnå de størst mulige stordriftsfordele.

Hvorfor skal vi vælge HedeDanmark?

Udover vores stærke dokumentation og landsdækkende rutenet, der gør det muligt for os at udnytte vores ressourcer bedst muligt til jeres fordele, fremhæver vores kunder ofte proaktivitet og fleksibilitet som årsagen til vores høje kundetilfredshed. Som kunde hos os kan I regne med, at opgaverne bliver løst som aftalt og til tiden, mens vi samtidigt er fleksible, hvis der opstår uforudsete udfordringer på jeres arealer.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).