/Files/Images/Skovrejsning_1500x900.jpg

Plant skov efter et skema? 5 ting du bør vide, før du planter

Kan jeg selv plante skoven? Hvornår skal skoven plantes? Hvad betyder fredskovspligt? Hvor hurtigt vokser skoven op? Og hvad med tilskud? Her deler vores skovrejsningseksperter ud af deres viden, så du bedst kan forberede din nye skov:

I princippet vil du kunne bruge et skema som nedenfor til at udvælge og plante de træer, der skal danne rammen om din nye private skov. Alt, du skal gøre, er at vælge ud fra de forhold, som kendetegner din ejendom. Og så alligevel…, vil vores skovrejsningseksperter sige. En skov er ikke bare træer – den skal passe til dit behov og til din ejendom, så du og kommende generationer får glæde af den. Læs hvordan.

Træsorter og beskrivelser

TRÆSORT BØG EG SKOVFYR FEMHANNET PIL
Info Bøgen er en kendt skygge-træsart i Danmark. I skovene står den som såkaldte søjlehaller og illustrerer det, som mange af os forbinder med skov Egen vokser i det meste af verden og er et almindeligt forekommende træ i de danske skove. Træet bruges til bl.a. gulve, redskaber, bygningstømmer, finér, møbler og inventar Skovfyrren er udbredt over det meste af Europa, og den mest brugte træsort i Danmark - til alt fra bygningstømmer til emballage. Rav er bl.a. forstenet harpiks fra fyrretræer

Femhannet pil er udbredt i Nord- og Mellemeuropa og i Sibirien. I Danmark gror den i de fleste egne undtagen i Vestjylland. Mange småfugle holder til i pilekrat

Max højde 40 25 30 10
Blomstring April - maj Maj Maj - juni Marts
Jord

Middelgod
Leret

Mager
Middelgod
Leret
Mager God
Fugt Tør
Middel
Tør
Middel
Fugtig
Tør
Middel
Fugtig
Lys Alle lysforhold Lyskærvende Lyskrævende Lyskrævende
Vind Hårdfør Hårdfør Hårdfør Medium
Frost Følsom til tolerant Hårdfør Hårdfør Hårdfør
Saltsprøjt Følsom Følsom til tolerant Hårdfør Følsom
siger skovrejsningskonsulent Christian Ritz-Andersen.

"Når jeg kommer ud til en ejendom første gang, tager jeg altid en grundig snak med ejeren, så vi er sikre på, at vi kommer rigtigt fra start. Det er vigtigt for mig, at den kommende skovejer kan se sig selv i projektet, for skoven kommer til at stå i rigtig mange år,”

- siger skovrejsningskonsulent Christian Ritz-Andersen.

Derfor bør du få fagfolk med i projektet:

Enkelte vil måske kunne plante skoven selv, men for langt de fleste er det værd at få en skovrejsnings-konsulent med i projektet helt fra begyndelsen. Der findes nemlig ikke nogen fast skabelon til succesfuld etablering af en skov. 
 
En erfaren skovrejsningskonsulent tager bl.a. dette med i betragtning:
 • Dine interesser og ønsker: Jagt, ture på hesteryg, gåture, MTB, familiehygge (fx bålplads), produktion eller noget helt andet
 • Den kommende skov skal etableres, så træsorterne og deres placering skaber en visuel og funktionel helhed med landskabet og bygningerne  
 • Terrænets forløb (fx med integrering af en eng på en bakketop, så der er et godt udsigtspunkt) 
 • Jordbundsforhold og det lokale klima i øvrigt er afgørende for valg af træarter, der passer til skovens formål
 • En skov lagrer CO2 og er med til at beskytte grundvandet. 

Så hurtigt vokser skoven:

Planterne etableres ret hurtigt, og du behøver ikke vente en menneskealder på at få din skov. Efter 5 år kan du gå rundt i en 3-4 meter høj beplantning, og du vil typisk ikke kunne kigge igennem skoven. Fugle, insekter og vildt indfinder sig også ret hurtigt. Råvildt og harer kommer, så snart det beskyttende hegn fjernes (typisk efter 5-7 år).

Det bedste tidspunkt for plantning af skoven:

Foråret er det bedste tidspunkt for skovrejsning. Dvs. fra midt i marts til og med maj måned. På det tidspunkt er jorden ikke for våd, og planterne begynder at gro med det samme i denne lune og lyse periode. Før i tiden plantede man gerne om efteråret, hvor der ikke var travlt med aktiviteter i marken. Om efteråret er vi dog mere afhængige af vind og vejr, som kan gøre det vanskeligt at plante skov.

/Files/Images/Nyplantet_skov_1500x900.jpg

Dette bør du vide om tilskud til skovrejsning:

 • Der er åbent for ansøgning om tilskud fra 1. juli til 31. august 2020
 • Tilskud til løvskov eller løvskovbryn: 32.000 kr./ha
 • Tilskud til nåleskov: 16.000 kr./ha
 • Minimum areal: 2 ha
 • Alt papirarbejde og godkendelse hos myndighederne skal være på plads, før ansøgningen kan sendes
 • Når HedeDanmark rejser skov, tager vi os af både papirarbejde og kontakt til myndighederne
 • Skoven skal rejses uden brug af pesticider
 • Der er fredskovpligt
Hvis din ansøgning bliver sendt ind før sommerferien, kan du plante skov med tilskud næste forår.

Sådan skal du forholde dig ift. fredskovspligten:

Fredskovsforordningen blev etableret i 1805 af Christian 7. Den gang var næsten al skov i Danmark ryddet, og der var behov for at bevare og udvide skovarealet. Fredskov skal drives efter skovlovens regler om ansvarlig drift. Du må dog stadig gerne bruge skoven og fælde træer i den. Du skal bare sørge for at genplante arealet og i øvrigt passe skoven. Der er automatisk fredskovspligt knyttet til din skov, hvis du få tilskud til skovrejsningen. Fredskovspligten gælder fremadrettet – også, hvis ejendommen skifter hænder. 

"Før vi etablerer skoven, er det vigtigt, at vi kommer omkring, hvad der giver værdi for ejerne – især naturmæssigt, for en skov vil forandre ejendommens udtryk og skabe rum for nye oplevelser og et andet og mere varieret dyreliv,”

- siger skovrejsningskonsulent Søren Peder Knudsen.

Et ægtepar oplevede, at deres ejendom blev mere værd efter skovrejsning: Læs, hvad etablering af ny skov har betydet for deres ejendom

/Files/Images/Skovrejsning_1500x900.jpg

Bonus: Søer, levende hegn og meget andet er også en del af skoven

Det er også en rigtig god idé at indtænke frugtlunde, søer, en allé ned til gården eller et levende hegn, som forbinder hen til en anden skovrejsning. Det giver en meget varieret ejendom, som både er funktio-nel, smuk at se på og attraktiv for dyrelivet.

Overvejer du skovrejsning? Tjek om du kan få tilskud

Som før nævnt er det i nogle tilfælde muligt at få økonomisk tilskud til skovrejsning. Kontakt en af vores lokale skovrejsningskonsulenter og få en uforpligtende snak om mulighederne for skovrejsning på din ejendom. 

Læs mere om skovrejsning

Del denne