Rottebekæmpelse

Få driftssikker, hurtig og effektiv rottebekæmpelse på jeres arealer eller kombiner med ejendomsservice og få flere fordele. 

Rottesikring

Den mest effektive bekæmpelse af skadedyr er at fjerne adgange og levevilkår for skadedyrene. Vi gennemfører hyppige bygningsgennemgange og skadedyrstjek for at sikre, at jeres bygninger og områder så vidt muligt forhindrer, at yderligere problemer kan opstå.

Eksempler på forebyggelsesmetoder:

 • Fuglepigge, fuglepasta eller net
 • Udskiftning af revnede tagsten eller sikre, at f.eks. luftspjæld er tæt
 • Udbedring af huller i paneler, døre, sokkel mv.
 • Fjernelse af fødekilder for gnavere, fugle og andre skadedyr
 • Tætning af rørgennemføring
 • Fjernelse af bevoksning omkring bygninger
 • Fejeliste på døre
 • Sikring med fælder omkring bygning 

Rottefælde

Rottefælde

De fleste kender den klassiske klapfælde, men der findes i dag et hav af effektive fælder til bekæmpelse af mange typer af skadedyr. Fælder kan fange dyret død eller levende og anvendes med eller uden lokkemad.

Digitale rottefælder
Vi anvender primært specialudviklede, digitale fælder uden gift til rottebekæmpelse, og skadedyret dræbes på ansvarlig vis. Via en indbygget sender giver fælden besked til vores rottebekæmper, der rykker ud inden for maksimalt 24 timer. Vores digitale fælder giver via en temperatursensor også besked, når en rotte har været i nærheden af fælden, uden at fælden er udløst. Det giver os mulighed for at opdage rotter, før de bliver et alvorligt problem i jeres virksomhed. 

Når en rottefælde aktiveres: 

 • En fælde udløser eller registrerer rotteaktivitet i nærheden.
 • Vores rottebekæmper får automatisk besked via GSM-netværket.
 • Vores rottebekæmper udfører fældeinspektion inden enten 4 eller 24 timer (afhængig af aftalen).
 • Vores rottebekæmper kan se al rotteaktivitet på jeres arealer via et digitalt overblik.
 • De indsamlede data om rotteaktivitet anvendes til at justere intelligent på antallet af fælder og handlingsplanen for jeres rottebekæmpelse.
DIGITALE ROTTEFÆLDER TRADITIONELLE ROTTEFÆLDER
Overvågning 24/7, 365 dage om året 4 - 6 rutineinspektioner pr. år
GSM-baseret alarm. Vi reagerer, når alarmen går Ofte brug af gift
Reaktionstid: 4 timer ved fødevarevirksomheder, ellers 4 - 48 timer (vi er altid på forkant) Negativ påvirkning af miljøet
Ingen døde fangster, som ligger i op til 3 måneder Ingen mulighed for at være proaktiv
100 % giftfri og miljørigtig sikring Hvis der er fangst, kan fælden være inaktiv i op til 3 måneder
Hvis en fælde beskadiges, kan vi reagere straks Død fangst i fælden i op til 3 måneder
(medfører lugtgener og andre skadedyr)
Årlig digital rapport med statistik over fangster Hvis fælden beskadiges, kan der gå op til 3 måneder, inden den skiftes
Billeddokumentation af fangster Afrapportering sker kun ud fra periodiske rutineinspektioner
Årligt service- / funktionstjek af digitale enheder – derfor anbefaler vi digitale rottefælder!

Rottehunde

Rottehunde er et af de mest effektive og hurtige redskaber til identifikation og bekæmpelse af rotteproblemer og er ofte en nødvendighed ved rottebekæmpelse indendøre i fødevarebutikker og levnedsmiddelvirksomheder, hvor der ikke må anvendes gift. 

rottebekæmpelse med hunde

Har du identificeret en rotte i jeres fødevarevirksomhed, er en gennemgang med rottehund det eneste, der kan afblæse en rottealarm og godkende genoptagelsen af normal drift.

Vores nødberedskab på 8-10 uddannede og certificerede rottehundeførere er fordelt over hele landet og anvender hunderacer, der er særligt egnede til rottebekæmpelse. 

Udvalg af hunderacer egnet til rottebekæmpelse:

 • Jack Russel Terrier
 • Tysk Jagtterrier
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Dansk Svensk Gårdhund
 • Border Terrier
 • Fox Terrier
 • Terrier generelt

Rottehunde kan hurtigt og effektivt snuse sig frem til både rotter, rotte-reder, og hvordan rotterne har fået adgang til bygningen. 

Hvordan foregår rottebekæmpelse med hund?

Se rottehunden Snoop og rottehundefører Mads på arbejde i HedeDanmarks skadedyrssikring.

Rottegift

Selvom der findes effektiv gift til bekæmpelse af de fleste typer af skadedyr, bestræber vi os altid på giftfri bekæmpelse. Under visse omstændigheder – og til bekæmpelse af nogle typer af skadedyr – er det dog nødvendigt at anvende gift for at sikre effektiv bekæmpelse. 

Kontakt os og få en professionel anbefaling om bekæmpelse med eller uden gift.

Må vi bruge gift til bekæmpelse af rotter?

Brugen af rottegift er kun tilladt for en autoriseret rottebekæmper og kan indebære en risiko for både mennesker og dyr. Særligt for rovdyr, der spiser rotter og mus. Derudover må rottegift ikke anvendes indendørs i virksomheder, der producerer eller håndterer fødevarer. Rottegift må anvendes alle steder udenfor, så længe der er konstateret rotteaktivitet med mere end 5-6 rotter af en autoriseret rottebekæmper. Rottegift må ikke bruges som forebyggende middel og længere væk end 10 meter fra sokkel.

rottesikring

Hvad er fordelene ved digitale rottefælder?

Se vores sammenligning mellem digitale og traditionelle rottefælder.

Hvor hurtigt rykker I ud?

En aftale med os har som udgangspunkt to reaktionstider, der er gældende 24 timer i døgnet. Der kan dog aftales særlige reaktionstider efter jeres behov. 

 • Inden for 24 timer: ved alle former for registreret rotteaktivitet i fælder eller lignende.
 • Inden for 4 timer: ved akutte tilfælde – f.eks. rotteaktivitet ved eller i en fødevarevirksomhed.

Reaktionstiden for fødevarebutikker er inden for 4 timer. Med knap 30 kontorer fordelt over hele Danmark har vi altid rottehunde og skadedyrsbekæmpere i nærheden af jer, der kan rykke ud med kort varsel.  

Hvilke arealer dækker I?

Vi dækker både indendørs- og udendørsarealer omkring jeres private bolig eller virksomhed med forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr. I nogle tilfælde dækker vores handlingsplan et større areal omkring virksomheder for at sikre en god reaktionstid på skadedyrsproblemer under udvikling i lokalområdet. 

Kan vi få giftfri rottebekæmpelse?

Vi kan i mange tilfælde tilbyde 100 % giftfri bekæmpelse af rotter gennem en kombination af effektive digitale fælder og vores korps af rottehunde, der rykker ud inden for 4 timer i akutte tilfælde og 24 timer efter aktivering af en fælde. Kontakt os for at høre, om vi kan udføre effektiv rottebekæmpelse uden gift på jeres arealer.

Kontakt os nu, hvis du har spørgsmål

nummer


Hovednummer: 
20 29 22 99

Har du en virksomhed, boligselskab eller lignende? Udfyld formularen og bestil en uforpligtende gennemgang eller få et tilbud på skadedyrssikring.