Langvarige relationer til savværker og træforbrugende industrier

Tip til januar - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2017.

HedeDanmark handler bredt med betydende danske, skandinaviske og nordtyske træindustrier. Samarbejdet er baseret på langvarige relationer med hensyn til både bred afsætning og deciderede nicheprodukter. Dette sikrer skovejeren gode, solide afsætningsmuligheder og fuld udnyttelse af træet, uanset hvilken type træ og kvalitet der er tale om. Eksempler på produkter er kostbar douglasgran til møbelindustrien,  konstruktionstræ til byggeindustrien samt palletræ til emballageindustrien. 

Toptræ eller skævt træ kan bruges til papirindustrien. Danske varmeværker aftager træ fra de tidlige tyndinger, fra løvtrætoppe og landskabsprojekter. Aske fra varmeværkerne kan efterfølgende spredes i skovene, hvor det tilfører vigtige næringsstoffer som fosfor, kalium og calcium, der optages af træerne, således at næringsstofferne føres tilbage  til skoven.

Del denne