Dækrodsplanter kan være et godt alternativ til barrodsplanter

Tip til marts - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2017.

HedeDanmark er blandt de førende inden for udvikling og anvendelse af dækrodsplanter til nyplantninger. Dækrodsplanter plantes ud allerede efter 1 års dyrkning og har til forskel fra barrodsplanter en lille jordklump om rødderne. Dækrodsplanten indhenter, takket være en meget hurtigere start, hurtigt de lidt større barrodsplanter. Jordbundsforholdene er dog afgørende for, om dækrodskonceptet er egnet. De små planter skal  i videst muligt omfang holdes ukrudtsfrie de første sæsoner. Derfor klarer de sig bedst  på magre jorde med et lavt ukrudtstryk. 

Omkostningerne til etablering af en ny kultur i skoven er generelt høje i forhold til  det afkast, en skovejer kan opnå i løbet af en bevoksnings levetid. Derfor har HedeDanmark udviklet dækrodskonceptet, som generelt reducerer kulturomkostningerne med mindst 25 pct. i forhold til plantning med barrodsplanter. HedeDanmark har  gode og driftssikre erfaringer med at bruge rødgran, sitkagran og lærk – og har igangværende forsøg med andre træarter.

Kontakt os

Hos HedeDanmark har vi en bred vifte af ydelser og tilsvarende eksperter og rådgivere ansat fordelt over hele landet. Find en relevant medarbejder her eller læs mere om skovdrift her.