Løvtræerne er skovens grønne guld

Tip til november - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2017.

Når skovens løvtræer skoves, sker det efter nøje overvejelser. Træerne har stået i  skoven i generationer, så derfor er en god planlægning af skovningen væsentlig for  at få mest udbytte af træet. Værdien af en kævle stiger, jo færre og mindre knaster  den har og jo større diameteren er, hvilket gør en optimal udnyttelse mulig. Afhængig af træart tager det 90-140 år, før træstammen er stor nok.   

Under væksten sørger skovfogeden via korrekt tynding for, at træerne smider grenene på de nederste 8-12 meter, hvilket giver smukt træ uden væsentlige knaster og bark- skader. Således er plantning og dyrkning af løvtræ et projekt, som strækker sig over generationer. 

Ask, bøg og eg bruges til møbler og gulve. Det bedste træ bruges til luksusprodukter som dyre møbler, luksusgulve eller endda skibe, hvor eg er godt som skibstræ. Dette træ sælges til aftagere i Danmark og Nordtyskland. Den næste klasse løvtræ sælges til træhandlere, som eksporterer kævler til Asien med Kina som hovedaftager, hvoraf 80 pct. bruges til planke- eller parketgulve. Resten sælges som flis, brænde eller  cellulosetræ.

Du kan læse mere om flis her.

skovdrift

Kontakt

HedeDanmark har fagpersoner inden for skovdrift i hele Danmark. Vores kompetente medarbejdere er klar til at modtage spørgsmål og forespørgelser omkring fremtidige projekter her.

Selvom HedeDanmark er en landsdækkende virksomhed, har vi stærk lokal tilstedeværelse. Vores medarbejder befinder sig ude i lokalområderne i hele Danmark og bidrager med lokal indsigt til alle vores projekter.