Klimaskov

Styrk jeres virksomheds klimaregnskab og ESG-profil med jeres helt egen klimaskov

Hvad er en klimaskov?

Som klimaskovejer gør jeres virksomhed en markant forskel for klimaet, og jeres CO2-optag kan indregnes i jeres klimaregnskab som tredjeparts-valideret og dokumenteret data. Som ejere af klimaskoven har I nemlig mulighed for at indregne CO2-optaget fra skoven i Scope 1 i jeres klimaregnskab.

Det er en aktiv klimahandling, hvor I som virksomhed rejser certificeret skov på et udvalgt område i Danmark – i samarbejde med os. Det gør jeres virksomhed til klimaskovejer, og det ligger der en stor række fordele i.

I klimaskoven planter vi træer, der effektivt optager CO2 fra atmosfæren og binder det i skoven (også kaldet removal). Skovrejsning er en velafprøvet og dokumenteret metode til at tage CO2 ud af atmosfæren og lagre det i blade, grene og træer. Klimaskov er til dato et af de mest effektive værktøjer til at binde og lagre CO2 og dermed et vigtigt redskab til at forbedre jeres virksomheds CO2-aftryk.

Skovrejsningens klimaeffekt kan bruges som led i jeres virksomheds klimamålsætning om at sænke virksomhedens samlede CO2-aftryk. Vi hjælper jer gennem processen fra start til slut, så I får præcis den klimaskov, I ønsker.

Hvorfor blive klimaskovejer?

Co2 aftryk

Få forbedret jeres klimaregnskab
Få ejerskab over det CO2-optag, som skovrejsningen medfører. Vi sørger for, at den konkrete klimahandling bliver troværdigt dokumenteret gennem tredjepart.

→ Se flere fordele

Klimaregnskab

Styrk jeres ESG-profil
Indfri ambitiøse klimamålsætninger og styrk jeres ESG-profil. Med etablering af en klimaskov plejer I både nærmiljø, miljø og virksomhedens image.

→ Se flere fordele

Biodiversitetsskov

Sæt jeres eget aftryk på naturen
Få glæde af skoven – hver dag. Etabler stier til mountainbiking eller shelters til overnatning. Mulighederne er mange og helt op til jer.

→ Se flere fordele

Ansvarlige byggematerialer

Skab ansvarlig produktion
Råderet over den fremtidige drift i skoven. I bliver ejere af et produktionsapparat, der blandt andet kan levere træbaserede byggematerialer.

→ Se flere fordele

En aktiv klimahandling

Med etablering af en klimaskov laver I en aktiv klimahandling, da klimaskovens net removal fremover kan indgå i Scope 1 i jeres klimaregnskab i henhold til GHG-protokollen. Klimaskoven bidrager også til at sætte ambitiøse klimamål – fx Net Zero-mål under Science Based Target initiative (SBTi). Vi hjælper jer med at nå jeres ambitiøse klimamål ved at etablere klimaskov, netop som I ønsker den. 

10 tons CO2-optag pr. år

Skov er et af de mest effektive værktøjer til at binde og lagre CO2, og dermed et vigtigt redskab til at mindske jeres CO2-aftryk. 

I gennemsnit vil en varieret klimaskov med væsentlig andel natur- og biodiversitetsarealer optage ca. 10 tons CO2 pr. ha pr. år. 

Klimaskov
Klimaskov

Den naturlige partner

HedeDanmark er en del af Hedeselskabet, som siden 1866 har plantet og ejet skov. Derfor er vi den naturlige partner, når I ønsker at etablere en klimaskov. Vi sikrer troværdig dokumentation, I kan indregne i jeres klimaregnskab. Vi skræddersyr den enkelte løsning efter jeres behov og ud fra skovens præmisser. 


Fra planlægning til ansvarlig skovdrift

I HedeDanmark hjælper vi jer med at etablere og passe klimaskoven – vi er med fra A-Z i processen. Vi finder jorden, rejser skoven og passer den for jer med baggrund i vores årelange erfaring. 

Vores proces for etablering af jeres klimaskov består af 8 trin:

  • Vi mødes til en snak om muligheder ud fra jeres behov og ønsker
  • Vi finder jorden
  • Vi hjælper med erhvervelse og overtagelse samt den juridiske overdragelse
  • Vi udarbejder en skovrejsnings- og naturudviklingsplan
  • Vi sørger for nødvendige myndighedstilladelser
  • Vi planter skoven
  • Vi sørger for FSC®-certificering af skoven og CO2-optaget
  • Vi forvalter jeres klimaskov

Certificering er blåstemplingen af din klimaskov

Certificeringen af en klimaskov er klimaskovejerens garanti for, at skoven har en reel effekt i forhold til CO2-optag, og for at virksomheden har de korrekte data til indregning i virksomhedens CO2-regnskab. Der anvendes uafhængige tredjeparter med ekspertviden for at sikre maksimal effekt og troværdighed i projektet. Certificeringen kommer i to dele, nemlig:
 

  • FSC®-Skovcertificering, som foretages af en uafhængig tredjepartsaktør, den internationale organisation FSC® (Forest Stewardship Council), og som blandt andet sikrer, at klimaskoven lever op til en række krav, såsom myndighedsgodkendelser, korrekt kortlægning, kriterier for god skovrejsning og indlægning af minimum 10 procent biodiversitetsarealer.
  • Økosystemtjenestecertificering, hvor en anden uafhængig tredjepart, Soil Association Certification Ltd. verificerer, at CO2-optaget følger det klimabudget for skoven, som Hedeselskabet har beregnet ud fra nøje fastlagte regler og standarder. Optaget af CO2 beregnes med en prognose for 60 år og kontrolleres hvert femte år. Beregningerne tager højde for en række relevante faktorer som additionalitet (om skoven bidrager med CO2-optag som følge af projektet) og lækage (at reduktionen af CO2 ikke medfører øgede udledninger andre steder).

Kontakt os uforpligtende

Kontakt vores strategi- og klimapartnere på klimaskovområdet for en indledende samtale eller et møde om klimaskov.

 

Kasper Vedsted Andersen
Kasper Vedsted Andersen

Salgsudviklingschef

T: 21 27 85 47


Mads Frimann Olsen
Mads Frimann Olsen

Innovationspartner - ESG

T: 27 59 36 28


Niels Olin Nygaard
Niels Olin Nygaard

Markedschef

T: 23 96 00 26


Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse udfordringerne inden for klima og biodiversitet. Mange efterspørger derfor en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.