Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /

Skov – alt inden for skovdrift

Med mere end 150 års historik inden for skovdrift og rådgivning tilbyder HedeDanmark en lang række ydelser i skoven med udførelse baseret på stor erfaring og forståelse for både skoven og skovejerens behov.

HedeDanmarks ydelser i skoven danner samlet en komplet pakke, der dækker hele skovens udvikling fra plantning og skovdyrkning til skovpleje og handel med skovens produkter. Uanset hvilke udfordringer, skovejeren står overfor, kan HedeDanmark bidrage med effektive løsninger baseret på stor erfaring og ekspertise.

Skovforvaltning med store fordele

Med skovforvaltning som en af grundstenene i HedeDanmarks forretning tilbydes løsninger, som er tilpasset kunderne, med særlig vægt på god rådgivning og personlig relation mellem skovfogeder og skovejere. Gennem et særligt Skovejer Fordelsprogrammet opnår skovejeren hos HedeDanmark ligeledes en lang række fordele, såsom adgang til Skovportalen med aktuelle informationer om skoven. Læs mere her…

Skovning på den rigtige måde

Skovning og tynding udføres med særligt fokus på at udvælge den rigtige metode – f.eks. ud fra bevoksningens type. Dertil tilbyder HedeDanmark mulighed for effektiv afsætning gennem samlede puljer. Læs mere her…

Handel med råtræ og flis

Som den største handelsvirksomhed inden for skovbruget har HedeDanmark en lang række samhandelspartnere i de træforbrugende industrier både nationalt og internationalt, hvilket bl.a. er med til at garantere de rigtige priser og stabile muligheder for afsætning af både råtræ og flis. Læs mere her…

Skovpleje med fokus på skovens sundhed

En plejet skov er en veldrevet skov. HedeDanmark vægter skovens sundhed højt og udfører derfor alle former for skovpleje. Skovplejen kan indeholde alt fra plantning af nye kulturer, beskæring af svækkede træer, tynding af skovbryn, pleje af åbne arealer og skovveje mv. Læs mere her…

Jagt og vildt – en vigtig ressource

Vildtet i skoven er en vigtig ressource for skovejeren både økonomisk, økologisk og rekreativt. Derfor er det væsentligt at skabe gode betingelser for vildtet i skoven, hvilket HedeDanmark kan tilbyde gennem ganske få tiltag. Læs mere her…

Specialiseret produktion af juletræer og pyntegrønt

HedeDanmarks indsigt i specialiseret produktion gør os i stand til at tilbyde dyrkning af juletræer og pyntegrønt med stor professionalisme baseret på den nyeste viden om bl.a. dyrkningsformer og afsætningsforhold. Læs mere her…

Skovcertificering til gavn for økonomi og miljø

HedeDanmark tilbyder de internationalt anerkendte PEFC og FSC® (FSC C103859) Skovcertificeringer til gavn for både miljøet og skovens økonomi. Den gavnlige effekt for både miljø og økonomi sker, ved at certificeringen både sikrer bæredygtig skovdrift og en høj efterspørgsel og merpris på skovens produkter. Læs mere her…

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker