Sprøjtesåning

Så græs og blomster eller andet med en sprøjte på arealer, hvor den traditionelle såmaskine ikke kan bruges. Vi hjælper både private, virksomheder, kommuner mv. Bestil en uforpligtende snak eller et tilbud i dag.

Græs eller blomster på vejrabatter, regnvandsbassiner eller skråninger er gode eksempler på anvendelse af såning på lokaliteter, hvor en traditionel såning af græs eller blomster er vanskelig, dyr eller teknisk umulig. På disse steder er sprøjtesåning – også kaldet hydroseeding/hydrosåning – dog en effektiv og billig løsning.

Græs

Græs

Sprøjtesåning med græs er den mest almindelige type, der udføres nemt og effektivt ved vejrabatter, regnvandsbassiner, golfbaner, skrænter, volde eller andre skråninger – eksempelvis ved virksomheders udearealer eller områder omkring fodboldbaner og koncertsteder. Vi kan sprøjteså alle typer af græsfrø og kombinerer blandingen, så den passer til frøtypen, jorden og andre lokale forhold.

Blomster

Blomster

Vilde blomsterenge kan være en god måde at forskønne et kuperet område, som ellers ikke kan anvendes, og samtidigt skabe gode levevilkår for nyttige insekter og bidrage til forbedringen af biodiversiteten i området. Vi kan sprøjteså de fleste typer af blomsterfrø, såsom vildeng, kællingetand, kodriver, engelsk græs eller skud af sedum, lyng og vedplanter. 

Hvad er sprøjtesåning?

Ved sprøjtesåning anvendes en blanding af eksempelvis græs eller blomsterfrø med gødning og klæbemiddel, der ved stort tryk sprøjtes ud over arealet. Det betyder, at vi lynhurtigt kan så arealer, som med traditionelle såmaskiner ville være meget svære at så.

Hvordan foregår sprøjtesåning?

Frøene blandes med et særligt klæbemiddel og gødning, der ved højt tryg sprøjtes ud over arealet. Klæbemidlet binder frøene til underlaget, så det er sikret mod afvaskning og vind, inden spiringen har bundet frøet til arealet. Sprøjtningen sker gennem et 2” rør med dyse fra et tankanlæg på en lastvogn eller gennem en 100 m slange. Det gør det muligt at så på steder, hvor maskiner ellers ikke kan færdes. 

I nogle tilfælde kan vi benytte en særlig blanding til at håndtere lokale jordforhold  f.eks. en særlig god blanding til forhindring af erosion på arealet, indtil beplantningen har etableret sig.

Hvem udfører HedeDanmark sprøjtesåning for?

Vi har siden 2001 udført både store og små sprøjtesåningsopgaver over hele landet, og vi sprøjtesår både for private haveejere, små og store virksomheder, boligforeninger og kommuner mv. 

Kontakt os nu for at få en snak om mulighederne for sprøjtesåning på jeres arealer.

Hvornår skal man sprøjteså?

Sprøjtesåning kan foretages på de fleste tidspunkter af året, men for at vi kan garantere en god spiring og etablering anbefaler vi (afhængigt af vejrforhold) generelt kun at sprøjteså i perioden fra maj til og med december. Det giver gode muligheder for, at jeres etablering lykkes succesfuldt med god vækst på arealet.

Er der særlige krav til sprøjtesåning?

Sprøjtesåning har den fordel, at der ikke stilles krav til overfladens beskaffenhed og forudgående jordbehandling. Det betyder bl.a., at sten og andre forhindringer generelt ikke behøver at blive fjernet, og at overfladen ikke kræver planering først. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Ellen Lillian Hundevad Steen
Ellen Lillian Hundevad Steen

Projektleder

T: 24 98 25 53


Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet for nærmere aftale inden længe.