Blomstereng - Vild med biodiversitet? Gør det med blomster!

Rød, gul, blå og... ja, blomsterengen fremstår som et smukt, levende tæppe med masser af farver, der både er en fryd for øjet – og samtidig et stort tag selv-bord for områdets bier, sommerfugle og andre insekter, der lever af nektar. Med en blomstereng kan I øge biodiversiteten og samtidig byde jeres gæster velkommen med blomster. Vi tilbyder løsninger til ethvert ambitionsniveau.

Bierne og blomsterne

Opskrift på blomstereng hos jer

  1. Jordens beskaffenhed vurderes af vores fagfolk
  2. I præsenteres for en række frøblandinger, som er egnede til jeres jord
  3. I vælger frøblanding og løsning ud fra det ønskede hensyn til insekter og blomsterudtrykket i sig selv
  4. Vi sår frøblandingen og står for den efterfølgende pleje af arealet
  5. I kan glæde jer over en smuk og mangfoldig natur, som også sender et godt signal til omverdenen

Blomstereng ”hjulpet” på vej

Blomsterengen etableres på et eksisterende græsareal, som jordbearbejdes før såning. Kimen til de eksisterende græsser vokser derfor op sammen med den tilførte frøblanding. Udtrykket vil være rustikt og ligne en blomstereng med græs, når den såede frøbladning er vokset op. Her får I hurtigt skabt gode rammer for insekterne, som kan mæske sig i jeres naturlige spisekammer. Efter nogle år vil der være behov for en gensåning.

Pleje: Plejen vil bestå af en årlig høslet slåning og bortkørsel af afklip. Desuden slåning af kanterne 8-12 gange i en bredde på ca. 1 meter. Tilkøb: For hvert tredje år vurderer vi, om der skal sås flere blomsterarter.

BILLEDE1
BILLEDE

Nyanlagt blomstereng

I står med en frodig blomstereng på jeres udearealer, når den såede frøblanding er vokset op. Et smukt syn for jeres medarbejdere og gæster – og et herligt spisekammer for områdets insekter. Efter tre år er blomsterengen fuldt udviklet. Vi sår blomsterengen i ren ny jord tilsat grus. Før såning afgraver vi arealet, så ukrudt og græs ikke stjæler næring fra frøene. Denne blomstereng har typisk et finere og mere blomstrende udtryk end Blomstereng ”hjulpet” på vej.

Pleje: Plejen vil bestå af en årlig høslet slåning og bortkørsel af afklip. Desuden slåning af kanterne 8-12 gange i en bredde på ca. 1 meter. Tilkøb: Over en årrække kan vi sammen vurdere, om der skal sås flere blomsterarter for at øge mangfoldigheden.

Blomstermark ”vokset” fra græs

Arealet vil umiddelbart se vildt ud med græs og ukrudt – og det er med vilje. Langsomt sker der en ”omvending” af jorden over en årrække. Den næringsfattige jord danner grobund for blomstrende urter og ukrudt, hvor bier, sommerfugle og andre insekter finder næring.

Pleje: Vi slår kanterne rundt om den høje blomstermark for at sætte en skarp visuel ramme, så jeres område ser velplejet ud. Plejen vil bestå af en årlig høslet slåning og bortkørsel af afklip. Desuden slåning af kanterne 8-12 gange i en bredde på ca. 1 meter. Tilkøb: For hvert tredje år vurderer vi, om der skal sås flere blomsterarter.

BILLEDE
BILLEDE

Den moderne brakmark

Den moderne brakmark indeholder en værdifuld natur i sig selv, hvor biodiversiteten får fine vilkår. Arealet vil have langt og vildt græs, som fx sommerfugle ynder at lægge æg i. Her kommer en mindre opblomstring end på en Blomstermark ”vokset” fra græs.

Pleje
Græsset slås på samme måde som på brakmarker; en gang årligt på hele arealet. Afklip henligger og opsamles ikke.

Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet for nærmere aftale inden længe.