Skab en solcellepark med biodiversitet - for planter, dyr og mennesker

Investering i solceller som energikilde har vundet indpas i Danmark. Lokalt udfordres mange virksomheder dog af modstand fra jordejere og områdets borgere. De er kede af at få udsigt til et energianlæg i glas, krystallin og aluminium – men sådan behøver det ikke at være.

Hos HedeDanmark arbejder vi efter visionen: Vi bygger en bæredygtig fremtid med naturen som partner. Og det mener vi bogstaveligt. Solcelleanlæg som vedvarende energikilde medvirker til at reducere udledningen af CO2 til gavn for både nærmiljø, klima og virksomhedens CO2-regnskab. For os giver det derfor god mening at skabe de bedste rammer for investor, jordejer og private ved at skabe solcelleparker med biodiversitet – så vi også sikrer biodiversiteten på den lange bane.

Planter skaber plads til liv

En skærmende beplantning med træer og buske ved solcelleanlægget ændrer udtrykket væsentligt uden at påvirke produktionen af energi. Vi bruger arter, som trives i de lokale jordbundsforhold, og som samtidig passer til de insekter og dyr, der lever på egnen. Og efter blot få år fremstår området som et rekreativt miljø med et forbedret mikroklima, uden at I behøver at inddrage ret meget jord til beplantningen. Under blomstringen, og når bærrene er modne, fremtræder det levende hegn som spisekammer for sommerfugle, fugle, bier, insekter og andre dyr. Vi vælger planter ud fra: Den tekniske installation, Solindstråling, Robusthed, Insekter, Fugleliv, Biodiversitet.

Rekreative områder med skov og vand

Når vi planter skov, skaber vi et nyt stykke natur i nærheden af solcelleparken. En skov, som udvikler sig i fint samspil med det omkringliggende landskab. Efter blot 3-5 år vil områdets beboere kunne få fornemmelsen af at gå i en skov. Vores erfarne konsulenter har et øje for, hvordan I bedst udnytter det samlede areal. Dyrene vil få gode livsbetingelser og mennesker det fulde udbytte af varierede naturoplevelser, hvis I fx også indtænker et vandhul, en sø, en frugtlund eller faunapassage.

Her kan også etableres shelters...

Her kan også etableres shelters og borde/bænke samt naturstier på ydersiden af det levende hegn og inde i skoven, så områdets lokale borgere kan tage madpakken med ud i naturen og benytte området ifm. gå- eller cykelture og måske en enkelt overnatning i det fri.

Mere natur og mere energi – på det samme areal

At udtage jord til brug for solcelleparker behøver ikke betyde, at vi får mindre natur. Nærmest tværtimod. Det skaber nemlig mulighed for at forbedre forholdene for dyr og planter – og dermed biodiversiteten – på områder, der tidligere blev dyrket med et andet formål end at tilgodese naturen. I tillæg til beplantningen kan vi skabe gode forhold for biodiversiteten ved at etablere oaser i den eksisterende natur.

Det gør vi blandt andet med

 • Blomsterenge med særlige frøblandinger
 • Vandhuller
 • Insektvolde
 • Bier/bistader (honning)
 • Stenbunker
 • Råjord
 • Plantning

Gode resultater kræver grundig planlægning

Nu har vi skitseret en løsning, og inden I går videre, vil vi altid anbefale, at I får en grundig gennemgang af behovet i samråd med en erfaren landskabskonsulent. Det vil sikre jer et godt resultat, som holder på den lange bane... også om mange år, når solcelleanlægget er udtjent og bliver fjernet fra arealet.

Vores landskabskonsulenter sørger for at løse alle facetter af opgaven

 • Skitsering af idé
 • Valg af planter og træarter
 • Ansøgning
 • Myndighedsbehandling
 • Forberedende jordarbejde
 • Etablering
 • Renhold af skov/anlæg de første tre år
 • Beskæring

Hele projekter udføres under hensyn til produktionsanlægget.

Eksempler på vores naturopgaver

 • Skærmende beplantning
 • Skovning og rydning
 • Jordarbejde
 • Etableringspleje af bevoksningen de første år
 • Vildthegn, både som strømførende og som skærmende hegning
 • Paddeskrab, fuglekasser og vildtagre
 • Såning af frøblandinger med de rette, robuste græsser, blomster og urter
 • Pleje af græs, beplantning og hegnsklip
 • Vandhuller og søer

Etablering af naturnær solcellepark

Før vi går i gang med fx at plante levende hegn, frugttræer samt skov og etablere vandhuller og andre rekreative tiltag, gennemgår vi behovet grundigt med jer. Vi skitserer, hvordan arealet kan
etableres – og først når I er trygge ved løsningen, igangsætter vi den praktiske del af arbejdet.
Et eksempel på, hvordan vi skitserer projektet – og et billede, som viser, hvordan solceller og natur fint kan kombineres.

Illustration

Pleje og vedligehold af solcellepark

Levende hegn, buske og frugttræer trænger til en kærlig hånd i ny og næ. Ukrudtet stjæler hurtigt jordens næring fra planterne, hvis det ikke holdes nede. Vores grønne service-medarbejdere har erfaring med blandt andet pleje og renhold af grønne områder samt beskæring af træer og buske mv. fra mere end 3.000 adresser landet over. Når vi har været forbi, ser der ordentligt ud, og planterne har igen de bedste vækstbetingelser.

Mere energi med rene solcellepaneler

Mere energi med rene solcellepaneler

Vores medarbejdere har også erfaring med ejendomsservice ved diverse tekniske anlæg og forsyningsvirksomheder. Vi kan rengøre jeres solcellepaneler for støv, insekter og andet snavs,
så I igen kan udnytte anlæggets fulde potentiale.

Vi kan være pedeller for jeres solcellepark – både ift. selve anlægget og den omkringliggende natur, så I kan holde fokus på at drive jeres forretning.

Sådan arbejder vi

HedeDanmark er repræsenteret over hele landet, og vi har blandt andet hjulpet med etablering af solcelleanlæg på Læsø, Bornholm, Mors og i Hanstholm. Vi er lokalt til stede, og det betyder, at vi kender til lokalplaner og jordbundsforhold i jeres område – og det er let for os at komme forbi hos jer, så vi får en direkte dialog ude på lokaliteten.

Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet for nærmere aftale.