Insekthoteller - et levested for naturens gæster

En solrig krog, læ for blæsten og et lille madkammer. Essensen i et insekthotel er at skabe gode rammer for områdets insekter, hvor de har mulighed for at bo, spise og formere sig.

Når I bygger et insekthotel, er I med til at skabe rammerne om en artsrig natur – og samtidig vil jeres udeområde give gæster og forbipasserende nogle spændende oplevelser med på vejen. Vi tilbyder løsninger til ethvert ambitionsniveau.

Skab leverum for dyr i nærmiljøet

Hvad er biodiversitet for jer? Hvilke dyr og hvilken natur hører naturligt sammen med jeres areal? Og hvilket udtryk ønsker I jer rent visuelt? Vi skal på en rejse sammen, hvor vi understøtter den omkringliggende natur. Og når vi slipper naturen fri, er der aldrig to streger under resultatet. Vi modellerer løsningen på jeres og naturens præmisser.

Pindsvin i blade

Opskrift på insekthotel hos jer

  1. Arealets beskaffenhed vurderes af vores fagfolk
  2. I præsenteres for en række løsninger, som er egnede til jeres areal
  3. I vælger den type insekthotel, som matcher jeres ønske om at bidrage til biodiversiteten
  4. Vi etablerer insekthotellet og står for den efterfølgende pleje af arealet
  5. I kan glæde jer over en smuk og mangfoldig natur, som også sender et godt signal til omverdenen

Vi tilbyder jer tre koncepter

  • Insekthotellet ude i naturen
  • Insekthotellet i det bynære
  • Designerbolig af egne produkter

Insekthotellet ude i naturen

Ønsker I at skabe gode rammer for hønsefugle, fugle, pindsvin, bier og edderkopper, kommer I langt med en shelter af grene, sten eller begge dele på et areal på cirka 3-5 m2. Og, hvis I har plads til mere, kan I bygge en shelter på cirka 5-10 m2 af halm, flis, sten og grene eller andre naturmaterialer, som passer ind i den omkringliggende natur. Her skaber vi fantastiske hulrum med gemmesteder og rugekasser for en masse dyr. Vi sørger for arrangeret uorden, hvor vi slår en græssti omkring shelteren – så vi både skaber en smuk, visuel ramme og adgang til naturoplevelser helt tæt på.

BILLEDE1
BILLEDE 2

Stenmuren som eksempel
Stensætningen er sydvendt og bagfyldt med muldjord for at skabe læ. Der er brugt marksten i størrelsen 200-400 mm, hvilket giver mange hulrum, hvor beboerne kan søge ly. Ydermere er der anlagt en grusslette på 2x4 m foran stensætningen, hvor fluer og insekter vil søge hen og varme sig. Samtidig fungerer den som jagtmark. Dette tiltag er lavet særligt for markfirben, således at de kan sole sig på den varme sydside og spise de insekter, der måtte lande på det varme grus.

Pleje
Plejen vil bestå af klipning af en sti rundt om insekthotellet og en græssti til og fra hotellet en gang månedligt i sæsonen, svarende til 6 besøg om året.

Insekthotellet i det bynære miljø

For jer, som holder til i det bynære miljø, kan vi skabe et skulpturelt hotel af forskellige naturmaterialer. Det kan være bygget op af enten stammer, sten eller begge dele – afhængig af, hvilke dyr I ønsker at tiltrække. I dette tilfælde består insekthotellet af rafter, som er lagt i en smuk cirkel omkring et eksisterende træ. Rafterne forgår med tiden, og her bruger insekter og edderkopper det nedbrudte træ til ly, æglægning og overvintring. Efter et par år skal der lægges flere rafter på for at bevare insekthotellets visuelle udtryk og funktion.

Pleje
Plejen vil bestå af klipning af en sti bag ved insekthotellet og græssti til og fra hotellet en gang månedligt i sæsonen, svarende til 6 besøg om året. Desuden fjernes ukrudt fra græsarealet manuelt ved hvert besøg.

BILLEDE
BILLEDE

Insekthotellet i det bynære miljø – designerudgaven

​Gør noget godt for biodiversiteten – og få jeres eget vartegn! Et designet insekthotel bygges op af jeres egne produkter. Det kan fx være et reolsystem, som fyldes smukt og kunstnerisk med forskellige natur-elementer, der har samme funktioner, som de øvrige hoteller. Og naturligvis i forhold til hvilke dyr I ønsker at tiltrække. I får her en løsning, som både gavner dyrelivet og skaber et særligt og unikt visuelt udtryk for alle, som færdes i jeres nærmiljø.

Pleje
Behovet for pleje afhænger af designerboligens opbygning og det omkringliggende areals beskaffenhed.

Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet for nærmere aftale inden længe.