Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Raavildt---00403

Jagt, vildt og natur på ejendommen

HedeDanmark tilbyder rådgivning, der giver mulighed for at tænke hensyn til jagt og vildt ind i driften.

HedeDanmark har en driftsorienteret tilgang til vildtpleje på ejendoms- og bedriftsniveau. Vi omsætter teoretisk viden til praksis. Vi forenkler komplicerede problemstillinger, så de bliver håndterbare og kan indgå i den daglige drift. Hensigten er at skabe bedre levesteder for vildtet, øge naturen på ejendommen og dermed opnå en bedre jagt.
 

Vildtet i det danske skov- og landbrugsland udgør en stor værdi – det være sig både økologisk, økonomisk og rekreativt. I flere skove er værdien af jagten langt højere end selve skovdriften. Derfor vil der ofte være en bedre økonomi i at pleje vildtet frem for at drive et intensivt jordbrug på bekostning af vildtet. Gode tilskudsmuligheder er et argument, der gør det attraktivt at integrere jagt, vildt og naturinteresser i land- og skovbrug.

 

Når man plejer det jagtbare vildt, skabes der mere naturindhold i både mark og skov. Herved tilgodeses naturen bredt, således at også arter af insekter, padder, småfugle mv. får bedre levemuligheder. Desuden får forskellige træer, buske, græsser, urter mv. nye steder at gro. Alt sammen i kraft af at jægerne plejer det jagtbare vildt som fx hare, agerhøne, fasan og råvildt.
 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker