Gødning

HedeDanmark er formidler af en række restprodukter med gødningsværdi, der alle er billige alternativer til handelsgødning.

Med HedeDanmark som samarbejdspartner har du mulighed for at modtage en række restprodukter fra blandt andet fødevareindustrien, og restprodukterne indeholder ofte mange af de samme næringsstoffer som handelsgødning og er samtidig billigere alternativer.

Fælles for dem alle er, at de er godkendte til at bruge som gødningskilder i landbruget. I Danmark er der stillet en række skrappe krav i lovgivningen – typisk i Affald-til-Jord bekendtgørelsen og i Bioaskebekendtgørelsen – til restprodukter, der skal anvendes i jordbruget. 

HedeDanmark garanterer naturligvis, at de formidlede gødninger lever op til alle krav, og at alle retningslinjer mht. lovgivningen bliver fulgt.

Restprodukter du kan modtage

Slam
Vi samarbejder med en række fødevare- og pharma-virksomheder samt offentlige forsyninger, hvorfra vi kan formidle restprodukter som gødning til landbrug. 
 
Hvilket gødningsprodukt, du kan modtage, afhænger af, hvor i landet du bor. Ikke alle restprodukter kan formidles i alle kommuner. Kontakt én af HedeDanmarks projektledere for at finde ud af, hvilke restprodukter der er tilgængelige for dig.

Se på gødningskortet, hvad vi kan levere i dit område

Fordele ved brug af restprodukter som gødning

Hvorfor giver det overhovedet mening at interessere sig for alternative gødningstyper, når man lige så godt kan benytte handelsgødning med præcist det indhold af næringsstoffer, man ønsker? 

Svaret er klart – produkterne er billige og kan derfor være med til at sikre en bedre økonomi på din bedrift. Særligt i perioder, hvor der er enorme udsving i priserne på korn og næringsstoffer. Figuren herunder viser gennemsnitspriserne for N, P og K i de seneste år.

GRAF

Priserne på N, P og K i perioden 2002 – 2023 * priser til og med maj, 2023
Kilde: www.kornbasen.dk

Som det ses af figuren, er stabile priser i de senere år afløst af store prisudsving, hvor et forkert købstidspunkt kan komme til at koste penge – mange penge. 

Hvorfor ikke sikre sig mod disse prisudsving ved at modtage næringsstofferne i alternative gødningskilder. En gennemgang af de seneste 12 års næringsstofpriser viser således, at modtagelse af alternative gødningskilder i gennemsnit reducerer gødningsomkostningerne med ca. 1.350 kr./ha i udspredningsåret. Og så indeholder de fleste alternative gødningskilder kulstof, som bidrager til en mere frugtbar dyrkningsjord. Mange har stor fokus på at øge kulstofindholdet, da det blandt andet giver en bedre struktur, er bedre til at holde på næringsstoffer, sikrer et bedre luftskifte, er hurtigere til at afdræne efter store nedbørsmængder og reducerer trækkraftbehovet mv.

Fornuftig genbrug af ressourcer

Biogødning

Men det er ikke bare din personlige økonomi, der drager fordel af at bruge restprodukter som en del af din gødningsplan. Også for samfundet som helhed giver det god mening, når restprodukter bliver brugt som gødning i landbruget. 

En lang række næringsstoffer – blandt andet fosfor, der er uundværlig, når afgrøder skal gro – er knappe ressourcer. Den faglige vurdering er, at fosforkilderne løber tør om 100 - 200 år – hvis altså ikke vi begynder at genbruge den fosfor, vi har til rådighed. 

Og her kommer restprodukter som gødningskilde ind i billedet. Eksempelvis biogødning – der tidligere gik under navnet spildevandsslam – indeholder fosfor og kan derfor være en vigtig del af recirkuleringen af fosfor.

Restprodukter som gødning gavner altså både din private økonomi og beskytter klodens knappe ressourcer. Det er da ikke så ringe endda.

Vi er certificerede

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. Vi er desuden certificerede til at håndtere ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. Klik på certificeringerne for at se vores nyeste certifikater.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Brian Ronald Hansen
Brian Ronald Hansen

Projektleder

T: 21 61 30 12


NB: Region Sjælland – Biogødning og Bioaske

Kristian Schøler Kjeldsen
Kristian Schøler Kjeldsen

Projektleder

T: 22 93 67 50


NB: Midt- og Nordjylland – Biokompost og Biogødning

Majbrith Kris Christiansen
Majbrith Kris Christiansen

Projektleder

T: 21 71 36 25


NB: Region Sjælland – Biogødning og Bioaske

Christian Rydahl
Christian Rydahl

Projektleder

T: 40 31 94 10


NB: Midtjylland – Biogødning og Bioaske

Kristian Birkmose
Kristian Birkmose

Projektleder

T: 40 16 61 72


NB: Region Syddanmark – Biogødning og Bioaske

Casper Gottlieb Jakobsen
Casper Gottlieb Jakobsen

Projektleder

T: 21 17 61 13


NB: Jylland – Fertigro

Kasper Axelsen Nielsen
Kasper Axelsen Nielsen

Projektleder

T: 21 69 26 79


NB: Nord- og Midtjylland – Biogødning, Bioaske, Gyllefibre, Gips og Have-/Parkaffald

HedeDanmark er formidler af en række restprodukter med gødningsværdi, der alle er prisgunstige alternativer til handelsgødning. Vil du vide mere om dine muligheder på din jord, så udfyld formularen her og du vil blive kontaktet.