Med IoT sensorer på jeres arealer kan I måle jordfugtighed og vej- og lufttemperaturer samt luftfugtighed til optimering af vintertjeneste.

IoT sensorer

Når der tegnes kontrakt med HedeDanmark omkring pleje af grønne arealer eller vintersikring er der mulighed for at tilkøbe IoT sensor løsninger.

Med IoT sensorer på jeres arealer kan I måle jordfugtighed og sikre korrekt vanding af træer og planter eller få information om vej- og lufttemperaturer samt luftfugtighed til optimering af vintertjeneste.

Hvad er IoT?

Forkortelsen IoT står for ”Internet of Things”, der dækker over en ideologi om, at små systemer (ting) skal kunne snakke sammen på internettet – uden menneskelig indblanding. Formålet er ofte at skabe viden, der f.eks. kan optimere processer og opgaver eller planlægning af områder eller infrastruktur. 

EKSEMPEL:

  • 1. vejtemperatursensoren måler, at temperaturen er tæt ved frysepunktet.
  • 2. der sendes automatisk en besked til vinterservice, at der skal køres i specifikke områder.

FORDEL: Mere præcis data fra lokalområder betyder, at ikke nødvendigvis alle hovedveje og hele oplandet bliver saltet. Resultatet er både optimering af salt- og tidsforbrug og mindre udledning af CO2.

Hvilke sensorer kan vi bruge?

Via vores samarbejdspartner kan vi p.t. levere forskellige sensortyper til målinger.
 

  • Temperatursensor: med både intern og ekstern sensor får du et præcist billede af temperaturudviklingen i området, hvilket bl.a. kan anvendes til planlægning af snerydning og saltning.
  • Temperatur og luftfugtighedssensor: med den kombinerede temperatur- og luftfugtighedssensor får du yderligere mulighed for en præcis beregning af risikoen for dug, tåge eller rimglatte veje.
  • Jordfugtighedssensor: måler fugtigheden i jorden og kan anvendes til at sikre optimal vanding af planter og træer samt minimere risikoen for tørkeskader.
Alle sensorer sender automatisk deres målinger til en IoT platform, hvor du kan logge på med din IoT profil og samlet overvåge alle dine områder. På IoT platformen kan du også opsætte alarmer, som automatisk sender en mail til ønskede modtager(e), når en værdi bliver målt eller overskredet.

Hvad koster sensorerne, og er man bundet af et abonnement?

En IoT aftale med HedeDanmark består typisk af det antal sensorer, du ønsker at købe, installation af sensorerne samt et abonnement, der bl.a. giver dig adgang til den digitale IoT platform, hvor du kan overvåge og aflæse dine sensorers målinger. IoT platformen bliver løbende vedligeholdt og udbygget. IoT aftalen vil blive en del af den samlede kontrakt vedrørende grøn pleje og vintersikring.

Hvorfor leverer HedeDanmark IoT løsninger?

I HedeDanmark er vi i både natur- og byliv en stor pleje- og driftsvirksomhed, men vi ønsker også at støtte vores kunder med specifik viden, således at fremtiden vil bygge mere på de faktiske behov i natur- og bymiljø, fremfor f.eks. mere usikre prognoser og faste planer i et årshjul. 
 
EKSEMPEL:
Et areal er blevet anlagt og skal vedligeholdes. Der dør hvert år mange træer og buske i befæstede arealer grundet over- eller undervanding.
  • 1. en jordfugtighedssensor placeret ved hvert 10. træ måler restvand i jorden.
  • 2. fugtigheden i jorden overvåges og giver dig en indikation om vandingsbehov ved træer og buske.
FORDEL: Ved at handle ud fra de faktiske klimaforhold omkring særligt nyplantede træer og buske kan du både optimere vandingen og nedbringe dødelighed og følgeskader på dine beplantede områder.

Hvor kommer sensorerne fra?

I HedeDanmark har vi samarbejdspartnere med særlig ekspertise i sensorer og IoT, og de overvåger det globale marked for IoT produkter og løsninger og køber eller bygger de bedste løsninger til vores kunder. Dermed er I sikret en teknisk stærk og moderne løsning.

Hvor lang tid skal vi måle?

Der er ingen fast regel for, hvor længe man måler et område. Alle sensorer er mobile og kan derfor flyttes efter behov. Dog anbefaler vi, at man kontinuerligt måler især knudepunkter og særligt interessante områder fast.

Hvad hvis systemet går i stykker?

IoT systemet og sensorerne købes som ”Data-as-a-Service” (DaaS model). Det betyder, at det primært vil være HedeDanmark, der står for installation af sensorerne, løbende fysisk kontrol af enhederne samt kontinuerlig digital kontrol med målingerne.

Du får som kunde adgang til dataudtrækket, og det er din primære vare. HedeDanmark modtager dog også datameldingerne fra sensorerne, så vi internt bliver gjort opmærksom ved udfald af data eller manglende levering. Dette er din garanti for, at systemet har så høj oppetid og driftssikkerhed som muligt.

Hvor lang forventet levetid har en sensor?

Vi forventer, at sensorerne vil kunne operere 3 år uden behov for batteriskifte eller nævneværdig vedligeholdelse. Skulle sensoren mod forventning gå i stykker efter kortere tid, vil HedeDanmark sikre udskiftning og service af den enkelte målestation. Dette gælder dog ikke ved hærværk. Se aftalevilkår for en komplet beskrivelse.

Hvordan sætter man sensorerne op?

En standard IoT aftale inkluderer installation af sensorerne, som sikrer, at I undgår fejlinstalleringer og et uhensigtsmæssigt stort tidsforbrug for jer. Dog kommer alle sensorer med opsætningsguides og gode råd, således at man selv kan flytte og tilse sine enheder efter behov.

Kontakt os, hvis I selv ønsker at installere jeres sensorer, eller hvis I har spørgsmål til sensorer, aftale eller lignende.

Hvilket system fungerer sammen med sensorerne?

Sensorerne sender eller opererer på et LPWAN, der kaldes Sigfox samt NBIoT. Sigfox og NBIoT sikrer muligheden for at kunne sende datapakker over meget store afstande og har gjort dataleveringen næsten umulig at hacke, da sensorerne og transmissionen ikke er koblet direkte på internettet med en IP-adresse.

Hedeselskabet etablerede i 2021 en biodiversitetspark

Bedre betingelser for biodiversiteten er omdrejningspunktet for Hedeselskabets biodiversitetspark, som er et levende område for dyr, planter og mennesker. Her hjælper vi naturen på vej og skaber gode rammer for de naturligt hjemmehørende insekter, dyr og planter, som generelt har trange vilkår.

DATA FRA NATUREN
Vores sensorer i biodiversitetsparken giver os vigtig viden i form af digitale data fra naturen, som vi kan anvende i vores daglige arbejde.

Med hjælp fra en fugtighedsmåler kan vi nøjes med at vande, når det er nødvendigt. Sådan sparer vi på vandet som ressource – og samtidig kan vi lettere sørge for, at væksten ikke tager skade på grund af over- eller undervanding.

Persontællerne giver os viden om, hvornår og hvordan parken bliver brugt, så vi bedre kan planlægge renhold og pleje. 

En glatførestation måler luftfugtighed, lufttemperatur og vejtemperatur og sender data til os hvert 15. minut, så vi altid er opdateret på, hvornår og hvordan vi skal sætte ind med vintertjeneste på P-pladsen. 

Nedenfor kan du se data fra parken. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Carsten Damgaard
Carsten Damgaard

Chef - Kunder og Marked

T: 21 63 25 77


NB: Landsdækkende drifts- og vinteraftaler, Skadedyrssikring