IoT sensorer – optimer jeres arbejde med data fra naturen

Lyt til, hvad naturen fortæller dig. Skab overblik over jeres arealer og målret viden gennem nøjagtige målinger af adfærd, vandstand, temperatur og fugtighed på jeres arealer.

Med IoT sensorer på jeres arealer kan I bl.a. registrere personer og adfærd, overløb ved vandløb, bygværker, brønd- og kloaksystemer eller vejtemperaturer til optimering af vintertjeneste.

Hvad er IoT?

Forkortelsen IoT står for ”Internet of Things”, der dækker over en ideologi om, at små systemer (ting) skal kunne snakke sammen på internettet – uden menneskelig indblanding. Formålet er ofte at skabe viden, der f.eks. kan optimere processer og opgaver eller planlægning af områder eller infrastruktur. 

EKSEMPEL:

 • 1. vejtemperatursensoren måler, at temperaturen er tæt ved frysepunktet.
 • 2. der sendes automatisk en besked til vinterservice, at der skal køres i specifikke områder.

FORDEL: Mere præcis data fra lokalområder betyder, at ikke nødvendigvis alle hovedveje og hele oplandet bliver saltet. Resultatet er både optimering af salt- og tidsforbrug og mindre udledning af CO2.

Hvilke sensorer kan vi bruge?

HedeDanmark kan pt. levere syv forskellige sensortyper til målinger i både skov, natur, landskab og by. 

Læs mere om sensorerne på www.digital.hededanmark.dk 

 • Glatførestation: med en intern og ekstern temperatursensor får du, kombineret med en luftfugtighedssensor, et præcist billede af udviklingen i området. Glatførestationen kan bl.a. anvendes til at beregne risikoen for dug, tåge eller rimglatte veje, hvilket kan anvendes til planlægning af snerydning og saltning. Læs mere om vores glatførestationer med RSI.
 • Persontæller: registrerer forbipasserende personer i området og kan anvendes til at kortlægge adfærd.
 • Digital skalapæl: overvåger vandstanden i vandløb, søer, regnvandsbassiner mv. og kan f.eks. advare om risiko for oversvømmelse eller udtørring.
 • Vandstandssensor: måler vandstanden med ultralyd.
 • Jordfugtighedssensor: måler fugtigheden i jorden og kan anvendes til at sikre optimal vanding af planter og træer samt minimere risikoen for tørkeskader.
 • Notifikationsknap: giver mulighed for, at borgerne f.eks. kan give besked om, når en skraldespand skal tømmes.  

Alle vores sensorer sender automatisk deres målinger til HedeDanmarks IoT platform, hvor du kan logge på med din IoT profil og samlet kan overvåge alle dine områder.

Hvad koster sensorerne, og er man bundet af et abonnement?

En IoT-aftale med HedeDanmark består typisk af det antal sensorer, du ønsker at købe, installation af sensorerne (valgfrit) samt et abonnement, der bl.a. giver dig adgang til vores digitale dataportal, hvor du kan overvåge og aflæse dine sensorers målinger. Vores digitale dataportal bliver løbende vedligeholdt og udbygget.

Sensorerne har individuelle priser og er inklusive et dataabonnement. Se de individuelle sensorer på www.digital.hededanmark.dk for at se de specifikke priser og vilkår. Abonnementet tegnes for et år, men kan derefter løbene opsiges med tre måneders varsel.

Hvad kan vi bruge sensorerne til?

Sensorerne anvendes ofte til optimering af drift og bedre udnyttelse af ressourcer. Det betyder typisk, at I kan levere en højere kvalitet uden reduktion af medarbejderstaben. Derudover giver sensorerne mulighed for at kunne dokumentere krav til myndigheder og underbygge påstande om klimaforandringer.

EKSEMPEL:

 • 1. Vandloggere og digitale skalapæle måler vandmasserne i et åløb og kan visuelt aflæses på enheden.
 • 2. Digitalt følges vandstanden på kommunens, forsyningens eller foreningens hjemmeside eller app og kan samtidig kodes ind i SRO-systemer mv.

FORDEL: Behovet for manuel kontrol for oversvømmelse, tilbageløb mv. på fjerntliggende arealer minimeres. Derudover kan vandets bevægelse dokumenteres, hvis lodsejere indbyrdes måtte være uenige om, hvem der udleder eller stuver vandet uhensigtsmæssigt. 

Hvorfor leverer HedeDanmark måleudstyret?

HedeDanmark er i både natur- og byliv en stor pleje- og driftsvirksomhed, men vi ønsker også at støtte vores kunder med specifik viden, således at fremtiden vil bygge mere på de faktiske behov i natur- og bymiljø fremfor f.eks. mere usikre prognoser og faste planer i et årshjul. 

EKSEMPEL:
Et areal er blevet anlagt og skal vedligeholdes. Der dør hvert år mange træer og buske i befæstede arealer grundet over- eller undervanding.

 • 1. en jordfugtighedssensor placeret ved hvert 10. træ måler restvand i jorden.
 • 2. fugtigheden i jorden overvåges og giver dig en indikation om vandingsbehov ved træer og buske.

FORDEL: Ved at handle ud fra de faktiske klimaforhold omkring særligt nyplantede træer og buske kan du både optimere vandingen og nedbringe dødelighed og følgeskader på dine beplantede områder.

​Hvor kommer sensorerne fra?

HedeDanmark overvåger det globale marked for IoT produkter og løsninger og køber de bedste løsninger, vi kan finde. Men vi udvikler og designer også selv sensorer fra vores ingeniørafdeling i Odense, der blev oprettet i 2017. Vi designer og udvælger selv vores dele, da det er vigtigt for os, at vi kan sikre dig et gennemtestet produkt med en lang levetid, der passer til de danske vejr- og klimaforhold.​

Hvor lang tid skal vi måle?

Der er ingen fast regel for, hvor længe man måler et område. Alle sensorer er mobile og kan derfor flyttes efter behov. Dog anbefaler vi, at man kontinuerligt måler især knudepunkter og særligt interessante områder fast.

EKSEMPLER: 

 • 1. en ultralydsvandstandssensor installeres i et overløbsbassin. Det vil oftest være fornuftigt at lade enheden sidde permanent, således at man kontinuerligt kan måle vandmængder og sikre mod tilstopning.
 • 2. en ultralydsvandstandssensor installeres i et kloaksystem for at måle fejlkoblinger, tilbageløb eller uvedkommende vand.

Det vil ofte være tilstrækkeligt at måle et lokalområde på kloaknettet i perioder. Når måling er foretaget i en periode, rettes op på de forhold, som sensoren kan påvise. Derefter flyttes sensoren til et nyt fokusområde i kloaknettet.

Kontakt os nu for at få uforpligtende rådgivning om jeres IoT behov.

Hvordan sætter man sensorerne op?

Vores standardaftale inkluderer installation af sensorerne, som sikrer, at I undgår fejlinstalleringer og et uhensigtsmæssigt stort tidsforbrug for jer. Dog kommer alle sensorer med opsætningsguides og gode råd, således at man selv kan flytte og tilse sine enheder efter behov.

Kontakt os, hvis I selv ønsker at installere jeres sensorer, eller hvis I har spørgsmål til sensorer, aftale eller lignende.

Hvad hvis systemet går i stykker?

IoT systemet og sensorerne købes som ”Data-as-a-Service” (DaaS model). Det betyder, at det primært vil være HedeDanmark, der står for installation af sensorerne, løbende fysisk kontrol af enhederne samt kontinuerlig digital kontrol med målingerne.

Du får som kunde adgang til dataudtrækket, og det er din primære vare. HedeDanmark modtager dog også datameldingerne fra sensorerne, så vi internt bliver gjort opmærksom ved udfald af data eller manglende levering. Dette er din garanti for, at systemet har så høj oppetid og driftssikkerhed som muligt.

Hvor lang forventet levetid har en sensor?

Vi forventer, at sensorerne vil kunne operere 3 år uden behov for batteriskifte eller nævneværdig vedligeholdelse. Skulle sensoren mod forventning gå i stykker efter kortere tid, vil HedeDanmark ofte sikre udskiftning og service af den enkelte målestation. Dette gælder dog ikke ved hærværk. Se vores aftalevilkår for en komplet beskrivelse.

Hvilket system fungerer sammen med sensorerne?

Sensorerne sender eller opererer på et system – LPWAN, der kaldes Sigfox. Sigfox sikrer muligheden for at kunne sende datapakker over meget store afstande og har gjort dataleveringen næsten umulig at hacke, da sensorerne og transmissionen ikke er koblet direkte på internettet med en IP-adresse.

Hver enhed har en token-key, som skal låses op med en specifik nøgle, som kun kendes af teknikerne bag systemet.  

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til de forskellige netværk og til, hvilke fordele hhv. ulemper der kan være.

Del denne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Jannick Hvitfeldt Hansen
Jannick Hvitfeldt Hansen

Sælger

T: 23 28 48 80


NB: Sjælland og Fyn

Peter Holberg
Peter Holberg

Sælger

T: 24 75 85 70


NB: Jylland