Klimabidrag ved byggeri

Match jeres bygnings CO2-udledninger over 50 år

Skal CO2-udledningen ved etabling og drift af jeres nye byggeri matches af et tilsvarende optag?

Med HedeDanmarks byggekoncept sørger vi for, at CO2-emmission ved nybyg og drift er balanceret efter 50 år gennem etablering af en klimaskov. Når I etablerer klimaskov med byggekoncept, sikrer I samtidig, at biodiversitet og grundvandet bliver tilgodeset.

Fra 1. januar 2023 kom der nye klimakrav til nybyggeri, som betyder, at der skal foretages en livscyklusanalyse (LCA) af byggeri, og man skal begrænse CO2-aftrykket fra opførelse og drift. Her kan klimabidrag ved byggeri være en effektiv Naturbaseret Løsning.

Den magiske grænse på < 12

Hvis en LCA-beregning af jeres nye byggeri viser, at I er kommet under 12 kg CO2-ækv./m2/år, så kan vi hjælpe jer med at optage en mængde CO2 i skov, som matcher den udledning, I har haft til etablering og drift over en 50 årig periode. Når I skal bygge nyt, sørger vi for, at der bliver rejst en skov i Danmark, hvis CO2-optag balancerer jeres byggeri inklusive drift over 50 år. Skoven er jeres, og I kan være med til at vælge placering og udformning.

Klimaskov

Sådan fungerer klimabidrag ved byggeri

Skov og bygning bindes juridisk sammen gennem tinglysningen, som vi samarbejder med Geopartners omkring. På den måde følges skov og byggeri ad. Her sørger vi for, at CO2-emmission ved jeres nybyg og drift er matchet af et biogent optag over 50 år gennem etablering af en klimaskov. Vi sørger for al certificering og dokumentation af skoven, så CO2-optaget valideres af uvildig tredjepart.

Essensen af klimabidrag ved byggeri

 • At hjælpe jer med etablering af en klimaskov, som over 50 år balancerer udledningen fra jeres byggeri (både etablering og drift).
 • At indarbejde øvrige værdier i skoven efter jeres ønske. Fx biodiversitet og rekreative områder.
 • Et additionelt projekt uden statsstøtte. Vi bruger således ikke af de afsatte støttemidler – her etableres ekstra skov i forhold til andre planlagte aktiviteter.
 • Ny CO2 optages og lagres – med troværdig dokumentation, som er verificeret af 3. part.
 • Troværdige data, som I kan videregive i jeres værdikæde.
 • Tinglysning og servitutter på byggegrund og skovrejsningsareal, som accepteres af Geopartners.

Som langsigtet ejer af byggeriet vil I også eje klimaskoven. I samarbejde med Geopartners sikrer vi, at skov og ejendom hænger uløseligt sammen – så målet om en balanceret udledning fra byggeriet opnås over 50 år. I ender med at skabe og eje en multifunktionel klimaskov med plads til biodiversitet og rekreation – som ovenikøbet producerer byggematerialer til fremtiden.

Klimabidrag ved byggeri - her er essensen af hvad vi tilbyder


Beregn din klimaskovs størrelse og CO2-optag over 50 år

Med etablering af klimaskov i Danmark kan I over 50 år balancere udledningen fra jeres byggeri og den efterfølgende drift – og samtidig skabe bedre betingelser for biodiversitet og grundvand. Beregn din bygnings samlede udledning koblet med klimaskovens CO2-optag over 50 år.
 

Byggeriets LCA må ikke overstige 12 kg/CO2-ækv/m2/år

Byggeriets CO2-udledning over en 50 årig periode: {{carbonDioxideEmissions}} tons

Antal ha klimaskov til at balancere byggeriets CO2-udledning: {{amountOfAcres}} ha

Beregningen er vejledende. Præcis CO2-optag og lagring foretages ud fra et eksakt areal og træartssammensætning. Modeller og udregninger er certificeret efter FSC® Økosystemtjenesten: FSC-PRO-30-006 (Carbon Sequestration and Storage). En hektar (ha) er et areal på 10.000 m2.

Modtag beregningen i din indbakke

Få beregningen tilsendt på e-mail. Ved indsendelse af formularen giver du samtykke til, at vi må kontakte dig for en opfølgning og fortælle mere om, hvordan klimaskov kan bruges til at balancere udledningen fra jeres byggeri og drift.

Tak for din interesse. Du vil modtage beregningen på e-mail om lidt.
Gode grunde til at samarbejde med HedeDanmark

Sådan gør vi

1. Afdækker behov og ønsker

2. Finder jorden

3. Hjælper med erhvervelse og overtagelse

4. Udarbejder projektplan – skovrejsnings- og naturudviklingsplaner

5. Henter nødvendige myndighedstilladelser

6. Planter skoven

7. Lyser fredskovspligt, som hindrer fældning

8. Certificerer skoven og CO2-optaget (verificeres hos FSC®)

9. Forvalter skoven

Eksempel på en bygnings samlede udledning koblet med klimaskovens CO2-optag over 50 år

Eksempel på en bygnings samlede udledningen koblet med klimaskovens CO2-optag over 50 år

Download pdf: "Klimabidrag ved byggeri"

Flere og flere virksomheder og organisationer ønsker at tage ansvar for aktivt at være med til at løse de globale og lokale udfordringer inden for klima og biodiversitet. Håndtering af disse komplekse udfordringer kræver en dyb indsigt i dynamikkerne omkring klima, miljø og biodiversitet. 

Download vores materiale om "Klimabidrag ved byggeri", og læs om hvordan klimabidrag ved byggeri kan være en effektiv Naturbaseret Løsning.

Det indeholder pdf'en

 • Essensen af, hvad vi tilbyder

 • Eksempel på en bygnings samlede udledning koblet med klimaskovens CO2-optag over 50 år
 • Sådan gør vi
 • Gode grunde til at samarbejde med HedeDanmark

Gode grunde til at samarbejde med HedeDanmark

 • HedeDanmark er en del af Hedeselskabet, som har mere end 150 års erfaring med at etablere skov.
 • Vi er en one-stop-supplier til etablering af jeres klimaskov.
 • Vi kan dokumentere CO2-optaget med en FSC®-Økosystemtjenestecertificering. Biodiversitet, rekreation og grundvandsbeskyttelse kan også FSC®-Økosystemtjenestecertificeres.
 • Projektet opføres uden statsstøtte – her er tale om ekstra skov.
Klimabidrag ved byggeri - sådan gør vi

Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse udfordringerne inden for klima og biodiversitet. Mange efterspørger derfor en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.

Kontakt os for at høre mere om Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark – til gavn for klima, biodiversitet og jeres organisation.