Naturgenopretning i havet

Naturgenopretning giver biodiversitet i havet

Vil I gøre en indsats for klima og biodiversitet, hvor der virkelig er brug for det? Så er naturgenopretning i havet et oplagt sted af begynde.

Det danske havmiljø har det ikke godt. Faktisk er kun 5 af 109 kystnære vande ifølge Kystdirektoratets tilstandsvurdering i god økologisk tilstand. Kvælstofudledning og ødelæggelse af levesteder gennem årtier har betydet, at livet under havoverfladen lider.

Heldigvis er der meget, man kan gøre for at forbedre biodiversitet i havet – også som virksomhed og organisation.

Store perspektiver i bedre havmiljø

Ved at skabe levesteder for havets dyr kan vi få mere liv under bølgerne – og samtidig ligger der også mange klimapotentialer under havets overflade.

  • Stenrev: Stenene er hjem for masser af dyr og planter. Her er alt fra store torsk til mikroskopiske krebsdyr.
  • Ålegræsbede: Store bede eller skove af ålegræs er skjulested for masser af småliv, og samtidig er ålegræs 5-25 gange bedre til at optage CO2 end planter på landjorden. Desuden hjælper rødderne med at lagre miljøfarlige stoffer.
  • Blåmuslinger: Havets eget rensningsanlæg er blåmuslingen. En enkelt blåmusling kan filtrere op til 100 liter vand på et døgn for næringsstoffer, der ellers ville skabe iltmangel i havet.
  • Tangskove: Tang kan ligesom blåmuslinger optage næringsstoffer, som forurener vandet.

Ved at kombinere flere typer tiltag kan man skabe et undersøisk økosystem i balance.

Billede
Ekspertisen er på plads

 

 

Ekspertisen er på plads

Vi arbejder sammen med universiteter, som verificerer effekten af tiltag, så vi har dokumentation for, at vores indsats virker. Vi sørger for, at der bliver lavet undersøgelser af biodiversiteten før, under og efter projektets forløb, så vi kan sikre os, at det har haft en effekt.

Bliv first-movers på blå ansvarlighed

Mange organisationer har fået øjnene op for, at der gennem naturprojekter skal gøres noget for klima og biodiversitet – men for mange stopper tiltagene i vandkanten. I kan gå forrest ved at gøre en forskel for livet i havet og styrke jeres brand som en organisation, der forbedrer naturen – også i havet.

Bliv first-movers på blå ansvarlighed

 

 

Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse udfordringerne inden for klima og biodiversitet. Mange efterspørger derfor en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.

Kontakt os for at høre mere om Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark – til gavn for klima, biodiversitet og jeres organisation.