Naturgenopretning i landskabet

Investering i bedre natur

Vil I gøre en positiv forskel for dyrelivet i landskabet, er der masser af muligheder for at lave naturgenopretning og på den måde være med til at øge biodiversiteten. Ved at skabe et naturgenopretningsprojekt i det åbne landskab har man virkelig mulighed for at skabe en stor positiv forandring for biodiversiteten og de mange trængte arter i naturen.

Her er mulighed for, at virksomheder og organisationer – alene eller i samarbejde – kan skabe store naturprojekter, som vækker genklang i samfundet.

I HedeDanmark arbejder vi med mange forskellige tiltag, som alene eller i kombination får jeres naturprojekt til at gøre en forskel.

Vores naturgenopretning

Vores naturgenopretning består blandt andet i:

  • Veteranisering
  • Biodiversitetstiltag i eksisterende naturområder
  • Genslyngning af vandløb
  • Rydning af bevoksninger i hede og mose
  • Etablering af membraner for at forhindre afvanding af højmose
  • Plantning af hjemmehørende træer
  • Fjernelse af dræn
  • Oprensning og rydning af søer

Monitorering og dokumentation – jeres sikkerhed

Vi søger i hele processen for at dokumentere vores arbejde, og hvad det betyder for naturen. Inden vi går i gang, undersøger vi, hvilke arter der findes i området, som vi kan hjælpe – eller hvilke, vi gerne vil tiltrække. Vi laver også en baseline-undersøgelse af livet i området, som vi kan sammenligne med, når vi er færdige.

Vi samarbejder med eksperter og højt specialiserede virksomheder i artsregistrering, når vi monitorerer dyre- og planteliv. På den måde sikrer vi, at I får valide data, som I kan bruge som dokumentation i jeres ESG-rapportering, så I kan styrke jeres brand som en ansvarlig organisation.

Monitorering og dokumentation – jeres sikkerhed

Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse udfordringerne inden for klima og biodiversitet. Mange efterspørger derfor en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.

Kontakt os for at høre mere om Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark – til gavn for klima, biodiversitet og jeres organisation.