2.400 tons sten skal give nyt liv i Randers Fjord

Sammen med Randers Kommune har HedeDanmark anlagt nye stenrev i udmundingen af Randers Fjord. Stenrevene bliver hjemsted for et rigt dyreliv – og skal desuden beskytte fjordens ålegræs, som kan lagre CO2. Kommunen roser HedeDanmarks ekspertise ved placeringen af revet.

Fra en bar og gold sandbund til et mylder af undervandsliv blandt sten, planter og alger. Det er målet for den del af Randers Fjord, der ligger ved Udbyhøj Havn ved fjordens munding.

Derfor har HedeDanmark i løbet af marts 2023 etableret fire stenrev i den ydre del af fjorden. Revene skal skabe bedre betingelser for livet under havoverfladen, når de beskytter det ålegræs og tang, der også plantes som en del af projektet. Tang og ålegræs bliver hjemsted for masser af smådyr, som er fødegrundlag for både mindre og større fisk. Og derudover kan ålegræs lagre store mængder CO2. Alt i alt et projekt, der har mange positive effekter for både miljø, biodiversitet og klima.

Præcis placering af revene

Det er første gang, at Randers Kommune etablerer stenrev, og projektleder og biolog i kommunen, Anne Margrethe Wegeberg har derfor sat stor pris på HedeDanmarks faglige ekspertise i etableringsfasen.

”Jeg har været enormt glad og positiv over for HedeDanmarks tilgang til opgaven. Når man etablerer et stenrev, er det på grund af lysforholdene meget vigtigt, at stenene placeres på den rigtige dybde – i dette tilfælde halvanden meter. Og det i et område hvor dybden varierer meget fra netop halvanden meter ned til en dyb sejlrende på syv meter. Mine egne tegninger var lidt stiliserede, så der lå en vigtig opgave i at indplacere revene præcist i de varierede bundforhold, fordi jeg selv ikke havde mulighed for at foretage de nødvendige opmålinger. Men det klarede HedeDanmark bare – de foretog de rigtige kortlægninger, og jeg fik anlagt revet, akkurat hvor det passede på havbunden. Samarbejdet var så fint,” siger Anne Margrethe Wegeberg.

Styrke biodiversiteten i fjorden og lagre CO2 i ålegræs
Undervandsliv blandt sten, planter og alger

Frivillige kræfter og borgerengagement

Randers Kommune ønsker at styrke biodiversiteten i fjorden og lagre CO2 i ålegræsset – men faktisk var det i første runde en gruppe engagerede borgere, der drømte om at etablere revet. Da opgaven var for omfattende for den frivillige organisation, blev der rakt ud til Randers Kommune, som dernæst valgte HedeDanmark som samarbejdspartner. Her bidrog HedeDanmark med planlægning af placering af stenrevene, indkøb og levering af sten samt selve etableringen af stenrevene. Den efterfølgende beplantning med ålegræs og tang er desuden blevet støttet økonomisk af fondsmidler fra Hedeselskabet, som hvert år giver tilskud til udvalgte projekter, der skaber værdi for samfundet og øger naturens biodiversitet.

Indvielse med et plask

Anne Margrethe Wegeberg sætter også pris på HedeDanmarks engagement, da projektets første ’spadestik’ blev taget den 15. marts 2023. Det blev lidt af en folkefest, hvor en gruppe børn talte ned til, at borgmester Torben Hansen udløste grabben på en gravko og lod en gigantisk sten falde i vandet.

”HedeDanmark fik koordineret ’operationen’ til vands, så det blev en sjov og engagerende oplevelse for alle, ligesom de hjalp med at få formidlet projektet til offentligheden. Derudover har man også økonomisk støttet frivillige-indsatsen for de 25-30 personer, der over to dage til vands og til lands beplantede havbunden med ålegræs. HedeDanmark har udvist et kæmpe engagement ved blandt andet også at engagere sig i indvielsen med borgernes deltagelse,” siger Anne Margrethe Wegeberg.

Om projektet:

  • Initiativet til stenrevene er taget af borgergruppen Randers Stenrev og er blevet realiseret af Randers Kommune. Projektet koster 1.000.000 kroner og er finansieret af ELRO-fonden, LAG Randers-Favrskov og EU.
  • Anlægsprocessen varede en lille uge og omfatter tre stenrev på halvanden meters dybde samt et kystnært ’skolerev’ til brug i undervisning.
  • Den senere etablering af ålegræsbede er blevet støttet finansielt af Hedeselskabet. Selve beplantningen skete i samarbejde med en gruppe engagerede frivillige borgere.
2400 tons sten skal give nyt liv i Randers Fjord
Stenrev er hjemsted for et rigt dyreliv
Præcis placering af stenrev

Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse udfordringerne inden for klima og biodiversitet. Mange efterspørger derfor en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.

Kontakt os for at høre mere om Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark – til gavn for klima, biodiversitet og jeres organisation.