Oceaner af blåmuslinger hjælper Blå Biomasse A/S med at fjerne næringsstoffer fra farvandene

Virksomheden Blå Biomasse A/S har milliarder af ’ansatte’ i form af blåmuslinger, som knokler med at filtrere de danske farvande for belastende næringsstoffer. Desuden skaber de mange skaldyr også værdi som klimavenlig ernæring.

Blåmuslingen er mere end en af de ypperligste danske, naturligt forekommende delikatesser – faktisk er den lidt af en biologisk schweizerkniv, fordi den, udover at levere proteinrig og klimavenlig næring til både mennesker og dyr, også kan løse en vigtig opgave med effektivt at filtrere forurenende næringsstoffer ud af de danske farvande.

De kystnære danske farvande er under pres på grund af næringsstoffer som kvælstof og fosfor i vandet. Det fremmer væksten af alger i vandet, kan forårsage iltsvind og i sidste ende gå ud over livet og biodiversiteten i farvandene. Og det har vi som nation forpligtet os til at modarbejde som en del af EU’s vandrammedirektiv.

Derfor har Thyborøn Invest A/S sammen med Hedeselskabet etableret virksomheden Blå Biomasse A/S, som iværksætter tiltag, der bruger naturens egne elementer, først og fremmest blåmuslinger, men også ålegræs og tang, til at rense de kystnære farvande for disse næringsstoffer.

Opdræt af muslinger

Opdræt af muslinger har mange afledte effekter, både hvad angår miljø, klima og socioøkonomiske forhold. Muslingerne opdrættes i en række såkaldte SmartFarms, som består af rør og net, hvor muslingelarverne kan fæstne sig til en overflade. Allerede fra dag 1 begynder de at filtrere vandet for næringsstoffer. Når næringsstofferne fjernes, forbedrer det lysforholdene i farvandene og dermed livsbetingelserne for det biodiversitetsfremmende ålegræs.

Muslingerne høstes jævnligt og sælges enten som en populær national og international delikatesse – eller omsættes til dyrefoder. I begge tilfælde er muslingernes CO2-aftryk betydeligt lavere end stort set alle andre proteinkilder. Der findes desuden flere anvendelsesmuligheder for skallerne som for eksempel biofiltre eller vejfyld.

Muslingeopdræt og -håndtering danner desuden basis for flere typer af arbejdspladser i ’Vandkantsdanmark.’

Oceaner af blåmuslinger hjælper Blå Biomasse A/S med at fjerne næringsstoffer fra farvandene

Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse udfordringerne inden for klima og biodiversitet. Mange efterspørger derfor en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.

Kontakt os for at høre mere om Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark – til gavn for klima, biodiversitet og jeres organisation.