Skab mere liv og variation på jeres græsarealer med græsplænealternativer

Der findes forskellige alternativer til almindelige kortklippede græsplæner. Med vores alternativer, kan I skabe større naturværdi på jeres virksomheds udearealer til gavn for insektlivet og samtidig skabe større variation på jeres udearealer. Vælg imellem flere forskellige græsalternativer. 

Vi hjælper jer med at skabe mere liv, og at skabe større variation på jeres virksomheds udearealer.

Vores græsplænealternativer

Vores græsplænealternativer er tilpasset forskellige jordforhold og udtryk.

Billede

Naturgræs

Naturgræs er en vildtvoksende frodighed af græs og urter, som præges af stor blomsterrigdom. Naturgræs anvendes på arealer, hvor man ønsker at lade jordbundsforhold og andre vækstvilkår præge græssets udvikling uden yderligere styring.

Ved naturgræs får græs og anden beplantning lov til at gro hele sæsonen og bliver herefter slået ned i det tidlige forår, når frosten er væk. Dette skåner planter og overvintrende insekter mod frosten. Venter man hertil med at slå, giver man insekterne mulighed for at vågne fra vinterhi og planterne mulighed for at kunne skyde fra bunden uden at blive overskygget. Den korrekte drift kan på sigt gøre området mere næringsfattigt, hvilket vil tillade en højere mænge af blomstrende urter på arealet, til gavn for specielt bestøver.

Fælledgræs

Fælledgræs har en græslængde med en overflade uden større huller eller bare pletter og evt. med en begrænset forekomst af anden flora. Fælledgræs ses som en mulighed for en rimelig ensartet helhed uden større variation i overfladen.

Fælledgræs slås et par gange om året med rotationsslåning. Anden klipning anbefales at udføres i starten af september, så beplantningen kan nå en højde inden vinter, hvori eksempelvis insekter kan overvintre. Ved sidste klipning må græsset ikke klippes længere ned end 20 cm. Ligesom ved naturgræs er driftsmetoden afgørende for arealets udvikling over tid.

Ved både naturgræs og fælledgræs anbefales det at slå stier ned i græsset, når der er behov for det. Stierne skaber variation og derved mere forskelligt liv.

Billede

Kløvergræs

Kløver er en semi stedsegrøn og urteagtig, kvælstoffikserende plante, som naturligt gøder den jord, de er etableret i. Kløver kan benyttes på græsarealer, som stadig skal kunne bruges relativt rekreativt, men som man ønsker har mere værdi end en plejet græsplæne.

Kløver er forholdsvis stedsegrøn og ser derfor ikke kedelig ud i vinterperioden. Der findes forskellige hjemmehørende kløverarter har alle med blomster med høj nektarværdi. Eksempelvis bugtet kløver, harekløver, gul kløver, hvidkløver og rødkløver.

De forskellige kløverarter vil med fordel kunne udsås sammen med en almindelig græsblanding for at give et naturligt udtryk.

Kløvergræs slås 4-8 gange om året for at give plads til at kløveren kan blomstre og at områderne slås og plejes korrekt, så ikke alle blomster fjernes fra området på en gang. Plæne med kløvergræs har en max højde på 30 cm og vil derfor kunne bruges til rekreative udfoldelsesmuligheder.

Græs med små urter

For at skabe variation i en plæne kan man give plads til forskellige små urter. Undlader man at gøde græsset, men fjerner det afklippede materiale, vil der over tid naturligt komme urter og rosetplanter imellem græsset. Man kan fremskynde processen ved at så lave urter. Eksempelvis bugtet kløver, harekløver, gul kløver, timian, håret høgeurt, følfod m.fl. Urterne bidrager med føde, men også med gennemsteder og levesteder for forskellige insekter. Da der kun er tale om mindre urter vil plænerne også kunne bruges rekreativt.

Græs med urter slås 4-8 gange om året, så der gives plads til at urterne kan blomstre og at ikke alle blomster fjernes på området på én gang. Da det forventeligt kun er blomsterne, der opnår en højde på 30 cm, vil græs med små urter også kunne bruges til leg og rekreative udfoldelsesmuligheder.

Billede
Billede

Løbende pleje og vedligeholdelse

I de forskellige græsalternativer, som får lov til at være ugenert, kan der med tiden fremspire tidsler, brændenælder, mælkebøtter og anden vegetation. Disse har før i tiden været anset som uønskede planter. Alle disse planter har utrolig stor biologisk værdi og tiltrækker mange forskellige arter af insekter. Hvis mælkebøtter eller lignende, ikke er ønsket på området, fjernes de ved lugning efter behov.

Vil du vide mere om dine muligheder med græsplænealternativer, så udfyld formularen nedenfor og vi kontakter dig.