CO2-optaget fra Solars nye klimaskov kan indregnes i virksomhedens klimaregnskab

Investeringen i klimaskoven er et signal til omverdenen om, at vi er nødt til at gøre noget i fællesskab, siger CEO for Solar, Jens Andersen. På sigt vil skoven også bidrage til en mere mangfoldig natur.

En klimaskov, der både glæder nærmiljøet og giver plads til mere liv for dyr og planter, men frem for alt lagrer CO2 fra atmosfæren til indregning i scope 1-delen i virksomhedens klimaregnskab. Det er, hvad Solar i Vejen kan være stolte over – nu og i al fremtid. Virksomheden valgte nemlig i 2023 at opkøbe en landejendom på 50 hektar, hvoraf de 38 hektar nu i samarbejde med HedeDanmark er blevet beplantet med ikke mindre end 116.000 træer.

”Vi har valgt at rejse en klimaskov, fordi vi i Solar tror på, at det er nødvendigt. Vi lever blandt andet af at sælge energieffektive løsninger, men selvfølgelig skal vi også være med til at styrke biodiversiteten og nedbringe CO2-aftrykket,” siger CEO i Solar, Jens Andersen.

Dobbelt effekt af klimaskoven

Den opvoksende skov består af en blanding af nåletræer, som er særligt effektive, når det gælder om at optage CO2 fra atmosfæren, og løvtræer, der sammen med flere åbne, uopdyrkede områder på sigt vil give et mere mangfoldigt dyre- og planteliv i skoven.

Solar måler i forvejen på sine ESG-initiativer, og derfor er det godt i tråd med virksomhedens bæredygtighedssstrategi at etablere en klimaskov, hvor man hvert femte år kan måle progressionen i skovens CO2-optag. Dette indregnes i scope 1-delen af virksomhedens klimaregnskab som biogent CO2-optag.  

Læs mere

Klimaskov

Hvorfor blive klimaskovejer?

→  Case: CO2-optaget fra Solars nye klimaskov kan indregnes i virksomhedens klimaregnskab

Sådan gør I

Den naturlige klimapartner

FAQ

Kontakt os

Klimaskov til at binde CO2 i egen værdikæde

Et partnerskab der matcher

”Det er både et ambitiøst og alligevel tilgængeligt projekt at etablere en klimaskov og binde CO2 i vores egen værdikæde. Derfor har vi ønsket at realisere vores drømme sammen med en partner med samme passion og professionalisme som os selv. Det har vi haft med HedeDanmark, hvor vi er blevet rådgivet og serviceret godt, lige fra de indledende overvejelser om projektet over planlægningen og etableringen af skoven til beregningen af CO2-optaget, som kan anvendes i klimaregnskabet. Vi har længe ønsket at komme i gang, og det føles godt at følges med en kompetent partner hele vejen igennem. Vi har klart oplevet et værdimæssigt og mentalt match,”  siger Jens Andersen.

”At plante skov er et multifunktionelt værktøj, der både rykker i forhold til CO2-regnskab og biodiversitet,” siger Mads Frimann Olsen, Klimapartner i HedeDanmark. ”Vi vil gerne dele vores egne ambitioner på området med vores kunder, og derfor har vi i projektet med Solar både lagt stor vægt på forventningsafstemning, en tæt dialog og et solidt forarbejde, der sikrer, at Solar får et godt resultat ud af Klimaskov-projektet.”

Mærkbar handling

Solar har i forvejen en ambitiøs bæredygtighedsstrategi som en vigtig del af virksomhedens fundament. Investeringen i klimaskoven understreger, at virksomheden sætter handling bag løfterne i ESG-strategien.

”Vi er folk, der handler og ikke nøjes med at snakke om det. I bund og grund er det et signal til både omverdenen, altså kunder, leverandører, medarbejdere og politikere, at vi er nødt til at gøre noget i fællesskab,” siger Jens Andersen, Solar.

Der går ikke mange år, fra træerne er nyplantede, før det er synligt for omverdenen, at der er et spændende skovområde undervejs. På sigt bliver området derfor et attraktivt aktiv for virksomhedens medarbejdere og det øvrige lokalmiljø, hvor der kan etableres vandrestier, shelters og andre rekreative goder.

Om projektet:

  • - Den 38 hektar store klimaskov er beplantet med cirka 65 procent nåletræer, blandt andet rødgran, douglasgran og kæmpeædelgran og 35 procent løvtræer som eg, rødeg og ægte kastanje.
  • - Det tog HedeDanmark omkring to måneder at anlægge klimaskoven, fra første spadestik til størstedelen af beplantningen var i jorden.
  • - Solar finansierer selv hele projektet og har investeret cirka 2,2 millioner kroner i den fysiske del af anlægs- og tilplantningsprojektet. Det svarer til cirka 58.000 kroner pr. hektar.
Klimaskov binder CO2 fra atmosfæren til indregning i scope 1
CO2-optaget fra Solars nye klimaskov kan indregnes i virksomhedens klimaregnskab

Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse udfordringerne inden for klima og biodiversitet. Mange efterspørger derfor en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.